U cilju poboljšanja usluga, Zavod je nabavio aparat NuStep T5XR – horizontalni unaksrsni steper koji predstavlja najnoviju inovaciju u fizikalnoj terapiji, kardiopulmonalnoj rehabilitaciji i fitnes opremi. 
Veliki značaj ovog aparata za Zavod je taj što se na njemu provodi trening izdržljivosti za pacijente koji ovakav trening ne mogu provoditi na biciklu ili tredmil traci (pacijenti sa amputacijama ili teško pokretni pacijenti).