Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ donirao je aparat za osteodenzitometriju JZU Bolnica Sveti apostol Luka u Doboju.
Zahvaljujući ovoj donaciji, Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju osavremenjena je aparatom koji omogućava  mjerenje koštane mineralne gustine, što predstavlja zlatni standard za ranu dijagnozu osteoporoze. 
Koštana mineralna gustina mjeri se u području slabinske kičme, kuka i donjeg dijela podlaktice. Preciznost ove metode je visoka, metoda je bezbolna, traje 5-10 minuta, a doza zračenja je minimalna.
Direktor bolnice, doc. dr Milorad Živković izrazio je zahvalnost menadžmentu Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, na donaciji aparata za osteodenzitometriju, koji će omogućiti izvođenje nove procedure u dijagnostici i liječenju osteoporoze. Naveo je da je ovo nova usluga koja će se moći obavljati preko uputnice porodičnog ljekara, ali i za ostale neosigurane pacijente.
Dr Snježana Novaković Bursać, pomoćnik direktora za medicinske poslove u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“, istakla je da zahvaljujući mogućnosti da se oprema obnavlja u našoj ustanovi i da dobojska bolnica pokriva zaista veliku regiju, ova donacija je upravo došla u Doboj. Takođe je navela da je značajno, da se održavaju i razvijaju profesionalni odnosi između ove dvije ustanove.
Prim. dr Aleksandra Hadžiavdić, šef Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, rekla je da bi sve žene starije od 45 i muškarci stariji od 65 godina, trebali da kontrolišu gustinu kostiju, a ukoliko postoji neki  od faktora rizika, onda se to može uraditi i ranije.