Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” posjetio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić u okviru radnih posjeta bolnicama u Republici Srpskoj.Prilikom ove posjete održan je sastanak sa direktorom Zavoda, prim.dr Goranom Talićem i saradnicima.​​

Ministar Šeranić se informisao o poslovanju Zavoda, planovima za budući rad, a razmijenjena su mišljenja i kada su u pitanju dobre prakse koje primjenjuje Zavod, kao model uspješnog poslovanja zdravstvenih ustanova. ​

“Razgovarali smo o budućem pravcu stabilizacije i razvoja zdravstvenog sistema. Iskustva Zavoda kao uspješne zdravstvene ustanove, koja razvija specifične usluge su dragocjena. Namjera Ministarstva jeste da kod donošenja ključnih odluka u zdravstvu uključi zdravstvene ustanove, uvaži njihove potrebe i kreira sistem prema demografsko-epidemiološkoj slici i prvenstveno usmjeren prema pacijentu”, naglasio je ministar Šeranić. 
 
Direktor Zavoda prim.dr Goran Talić naglasio je da je njihov rad fokusiran na to da pacijent u ovoj zdravstvenoj ustanovi dobije kompletnu uslugu na jednom mjestu, od dijagnostike do rehabilitacije. On je dodao da će u narednom periodu nastaviti da rade na proširenju kapaciteta i stalnom poboljšanju usluga prateći savremene dijagnostičke i terapijske procedure.