Pacijentima Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” je od marta dostupan savremeni terapijski uređaj NESS H200 – bežični funkcionalni električni stimulator namjenjen za aktiviranje nerava koji kontrolišu mišiće šake i podlaktice.

 NESS H200 je namijenjen pacijentima koji imaju oštećenu funkciju šake nastalu zbog moždanog udara, traumatskih povreda mozga ili prisustva nekih neuroloških oboljenja. Upotreba ovog aparata pozitivno utiče na neuroplastičnosti moždane mase a omogućiće pacijentima poboljšanje kvaliteta života.

Terapeuti Zavoda “Dr Miroslav Zotović” su na održanoj edukaciji o korištenju aparata NESS H200 naučili kako postaviti i programirati aparat te kako, na najbolji način iskoristiti njegove mogućnosti i prilagoditi ga pacijentovim potrebama.