Proteklog vikenda, 12. i 13. april, u Slatini je održana klinička edukacija tokom koje su predstavljeni su novi koncepti i pristup tretmanu muskuloskeletnih  poremećaja:

  1. Procjena i terapija posture kroz koncept Global Posture System (GPS)
  2. Mi.To. Sinthesis tretman – korištenje terapijskog multisegmentnog kreveta (Respiratorni trening i konstruktivni odmor, Тrening za posturalnu svjesnost, Spinalne mobilizacije, Ciljano pozicioniranje za miofascijalnu relaksaciju i istezanje mišića, Stabilizacija i jačanje mišića kičmenog stuba)
  3. Тerapijske mogućnosti prenosa kapacitativno – rezistivne energije (radiofrekvencija), uz demonstraciju celularnog regeneratora Tcare

Drugi dan edukacije, 9 fizioterapeuta i 2 ljekara Zavoda prošli su obuku za korištenje terapijskog multisegmentnog kreveta koji je Zavod dobio na probno korištenje. Takođe, polaznicu su edukovani za korištenje  celularnog regeneratora T-care koji se koristi u liječenju trauma i mišićno – koštane patologije a veoma je koristan u sportskoj medicini.

Edukacija je održana u organizaciji Zavoda “Dr Mirolsav Zotović”, kompanije MedTouch iz Banjaluke i kompanije Chinesport iz italije. Predavač i instruktor na ovoj kliničkoj edukaciji bio je Stef Harley,  koji je 1998. godine završio Master iz rehabilitacionih nauka i fizioterapije na Free univerzitetu u Briselu.