Povodom 12. maja – Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, u Zavodu “Dr Miroslav Zotović” održano je predavanje na temu “Prevencija dekubitusa”.

Predavanju su prisustvovale glavne i nadzorne medicinske sestre Odjeljenja, Službi i Centra.

Daliborka Golić, pomoćnica direktora za sestrinstvo pozdravila je prisutne ukazala na značaj obilježavanja 12. maja kao i na značaj kontinuirane edukacije.

“Sestrinstvo je u svijetu samostalna profesija i stalno učenje i usavršavanje je neophodno kako bi bili u korak sa standardima savremene medicine”, izjavila je Golić.

Svim medicinskim sestrama čestitamo njihov dan!