Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je još jednom okupio regionalne i domaće stručnjake iz oblasti dijagnostike i liječenja bola na II Simpozijumu pod nazivom „Savremeni pristupi dijagnostici i liječenju bola“.

Simpozijum je održan u subotu, 11. maja 2019. godine u Kongresnoj sali Banje Slatina a organizatori su bili Zavod „Dr Miroslav Zotović“ i Erasmus+ Program Evropske Unije.

U prvom dijelu Simpozijuma, oko stotinu učesnika imalo je priliku čuti predavanja prim.dr sc. Mire Fingler, počasne predsjednice HUBKB-a, prof.dr Darka Golića, mr ph. Gordane Ljubojević i prof.dr Snežane Tomašević Todorović koji su govorili o svojim dugogodišnjim iskustvima u liječenju i terapiji boli.

Nakon pauze svoj doprinos Simpozijumu je dao i doc. dr Ivan Radoš iz Zavoda za liječenje boli Kliničkog bolničkog centra u Osijeku koji je predstavio rad Zavoda i njihova iskustva iz ove oblasti.

Tim Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ i UKC RS Banjaluka koji čine prof. dr Tatjana Bućma, mr sc. dr Ostoja Savić, dr Tatjana Boškić, Lena Topić Arambašić, dipl.psiholog i Ana Grubišić, dipl.socijalni radnik su govorili o iskustvima i rezultatima ugradnje SCS sistema u tretmanu hronične boli.

Zaključak Simpozijuma je da je ovo jedna od tema budućnosti kojoj bi trebalo posvetiti više pažnje a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života pacijenata.