U petak 31.5.2019. Dječije odjeljenje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ sa ponosom ispraća poslednju „malu“ maturanticu Draganu Vidić koja je u Zavodu  boravila tokom cjelokupnog osnovnoškolskog obrazovanja.

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je prepoznat, ne samo kao ustanova za vrhunsku medicinsku rehabilitaciju, već i kao značajan akter društvenih promjena usmjerenih ka uključivanju djece i odraslih sa invaliditetom u društvenu zajednicu. Jedna od takvih promjena na kojima su radili stručni timovi Zavoda bilo je uključivanje djece sa invaliditetom u obrazovni proces, kada je školske 1958/59. godine Zavod u Dječije odjeljenje integrisao izmješteno odjeljenje lokalne osnovne škole, kako bi se djeci sa invaliditetom omogućilo osnovno školovanje.

Rastući zajedno sa djecom, prateći i pokrećuću društvene promjene, Zavod je bio jedan od pionira zagovaranja inkluzivnog obrazovanja djece sa invaliditetom. Prepoznajući značaj inkluzivnog obrazovanja, a nakon usvajanja zakonskog okvira koji je omogućio djeci sa invaliditetom u RS da pohađaju redovnu nastavu, Zavod je odlučio da će, umjesto organizovanja nastave u okviru Dječjeg odjeljenja, obezbjediti prevoz djece u OŠ „Borisav Stanković“ i na taj način podržati njih i njihove porodice u nastojanju da se pridruže svojim vršnjacima.

Kako se sve velike i značajne promjene dešavaju korak po korak, tako se uz zajednički napor svih timova Dječijeg odjeljenja, sve već broj djece pripremao i osnaživao za uključivanje u redovan sistem obrazovanja, uz ostavljanje dovoljno prostora i vremena da taj proces isprati individualne potrebe i dinamiku svakog djeteta.

Sa ponosom smo, svake godine ispraćali sve manji broj malih maturanata, što znači da, sve veći broj njih, školu pohađa od kuće, a u Zavod dolaze prema potrebi, na liječenje i sveobuhvatnu rehabilitaciju.

Tako smo mi, umjesto da budemo njihov dom, postali njihova podrška u tome da se osamostale i priključe zajednici.

To što danas, uz već tradicionalnu zabavu, ispraćamo poslednju maturanticu koja je u školu odlazila iz Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ znak je da smo ostavrili jedan od velikih koraka ka cilju potpunog uključivanja osoba sa invaliditetom u društvo. Ispred nas je još puno zadataka na kojima ćemo predano raditi, da omogućimo baš svakom djetetu da iskoristi sve svoje potencijale i odrasta srećno.

Za postizanje ovog velikog uspjeha veoma je važan, kako multidisciplinarni, tako i multisektorijalni pristup. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo resornom Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvu prosvjete i kulture RS kao i Gradskoj upravi grada Banjaluka na čelu sa gradonačelnikom, te brojnim drugim organizacijama na podršci koju pružaju Dječijem odjeljenju Zavoda.