U cilju razmjene znanja i iskustava u oblasti dijagnostike i tretmana hroničnih rana, Zavod “Dr Miroslav Zotović” organizovao je dvodnevnu edukaciju pod nazivom “Škola za liječenje hroničnih rana” koja je održana u Kongresnoj sali u Slatini.
Škola je namijenjena medicinskim timovima koji se u domovima zdravlja i opštim bolnicama bave liječenjem pacijenata sa hroničnom ranom različite etiologije.Prvi dan edukacije obrađene su teme koje se tiču obrade i liječenja hroničnih rana a neke od njih su: Debridman u tretmanu hroničnih rana, Dekubitus, Atipične rane,  Hiperbarična oksigenacija u tretmanu hronične rane i slično. Učesnici su imali prilike pogledati kratke filmove koji su prikazali na koji način se radi Total Contact Cast sistem, čišćenje rane ultrazvučnim debridmanom i transkutana oksimetrija (postupak kojim se mjeri pritisak kisika na tkivo te utvrđuje oksigenacija).  

Drugi dan, fokus je bio na liječenju venskog ulkusa i tretmanu limfedema.

Kroz praktične radionice koje su držali fizioterapeuti i medicinske setre Zavoda, učesnici su imali priliku da vide, a takođe i isprobaju, kako se u Zavodu radi kratkoelastična bandaža noge, kratkoelastična bandaža ruke, mjerenje i oblačenje kompresivnih čarapa te mjerenje dopler index-a.