U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju primjenjuje se terapija udarnim talasima (shock wave). Ova terpija ima analgetski i regenerativni efekat, a predstavlja terapiju udarnim talasima visoke akustične energije koji djeluju analgetski i regenerativno na ciljno tkivo. Ovi talasi se odlikuju velikim pozitivnim pritiskom (do 120 MPa kod fokusirajućeg odnosno do 10 MPa kod radijalnog ESWT) i malim negativnim pritiskom (5-10 MPa) i specifični su po brzom usponu talasa i kratkom trajanju (u milisekundama).

Analgetski efekat se u najvećem broju slučajeva javlja već nakon prve terapije.

Pretpostavka je da terapija udarnim talasima pozitivno moduliše inicijalnu inflamatornu fazu u procesu reparacije tetive. Podstiče se prirodni proces zacjeljenja stimulacijom metaboličke reakcije. Mehanička energija udarnih talasa se pretvara u hemijsku energiju u vezivnom tkivu van ćelijskog matriksa – efekat mehano transdukcije. Uz pomoć proteinskih – integrina i jonskih kanala energija se usmjerava u ćelijsko jedro preko ćelijskog skeleta djelujući na transkripciju i ekspresiju gena, proliferaciju i stimulaciju fibrocita da formiraju kolagenska vlakna.

Tretmani se najčešće provode jednom sedmično, tri do četiri uzastopna tretmana. Prema potrebi se može ponoviti ciklus do ukupno 7 ili 8 tretmana uz kontinuiranu kliničku evaluaciju. Poboljšanje se može očekivati u širokom vremenskom rasponu –   nakon perioda od dvije nedjelje od početka terapije pa sve do tri mjeseca nakon završene terapije.