Usluga pulmološke rahabilitacije pacijentima je, već šestu godinu, dostupna u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Multidisciplanarni tim bilježi porasta pacijenta kao i uspješne rezultate, a čine ga: pulmolog, fizijatar, specijalno edukovani terapeuti, psiholog, socijalni radnik, radni terapeut i medicinske sestre. Tim raspolaže i dijagnostičkom opremom (spirometar, gasne analize, RTG, puls oksimetri)  i terapijskom opremom koja omogućuje objektivizaciju postignutih rezultata što je bitno za motivaciju i pacijenata i stručnog tima.

Bolnička pulmološka rehabilitacija se provodi na lokaciji Banje Slatina gdje postoje odlični klimatski uslovi  za provođenje dijela treninga i kondicioniranje u prirodi.

Primarna grupa pacijenata kojima se preporučuje pulmološka rehabilitaciju su pacijenti sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (HOPB) i drugim bronhoopstruktivnim bolestima najviše profitiraju od postupaka pulmološke rehabilitcije što je potvrđeno i GOLD smjernicama za 2019. god.: „pulmološka rehabilitacija indikovana je u svim stadijima HOPB-a“. Drugim riječima, teška HOPB nije kontraindikacija za pulmološku rehabilitaciju – upravo suprotno, što je bolest teža,  to su rezultati rehabilitacije bolji.