U četvrtak, 29. avgusta 2019. godine imali smo priliku da, u našoj ustanovi, ugostimo prof. dr Ljubicu Konstantinović, jednu od najvećih autoriteta u oblasti fizijatrije u Srbiji.

Prof. Konstantinović je profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i načelnica Odjeljenja neurorehabilitacije na Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Beograd.

U radnoj posjeti Zavodu, ona je ljekarima, ali i ostalom medicinskom osoblju Zavoda održala predavanje o značaju funkcionalnih testova u neurorehabilitaciji ali i o predstavljanju prikaza slučaja u stručnim i naučnim radovima.