Da je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ sve bliže zacrtanoj viziji razvoja u pravcu regionalnog lidera na stručnom, naučnom i edukativnom planu govori i sve češća težnja kolega iz zdravstvenih ustanova iz cijele regiji, da svoje stručno usavršavanje dopune baš u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka. Još je veće, obostrano zadovoljstvo, kada se u svoje zemlje vraćaju sa utiscima koji ih kvalifikuju u naše ambasadore.

Sa dr Aleksandrom Savić, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije, zaposlenoj u Kliničkom centru Crne Gore, koja je kod nas boravila prošlog mjeseca, razgovarali smo o njenim iskustvima i utiscima koje nosi iz Zavoda „Dr Miroslav Zotović“.

  1. Kako je došlo do ideje da odaberete Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za studijsku posjetu?

Kroz program medicinske edukacije koji nam daje priliku da posjetimo najbolje zdravstvene centre u regionu, izrazila sam želju da posjetim Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, motivisana prelijepim iskustvom dr Milene Adžić sa dječijeg odjeljenja Kliničkog centra CG, koja je bila na edukaciji u  Vašoj ustanovi na poziv dr Đurđice Stevanović Papić i kolegica sa Odjeljenja. Milena je prisustvovala i odbrani doktorskog rada dr Dragane Bojinović Rodić i puna utisaka predložila  da se upoznam sa njenim radom, budući da je limfedem oblast na koju sam usmjerena.

  1. Koliko ste znali o Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ i da li je Zavod, kao zdravstvena ustanova prepoznat i u Crnoj Gori?

Učestvujući na kongresima fizijatara u zemljama okruženja imala sam priliku da prisustvujem prezentaciji radova Vaših kolega i da se upoznam sa širinom obrađenih tema, a kroz razmjenu  iskustava i razgovore sa kolegama, prepoznala sam kvalitet te da dolaze iz  ozbiljne ustanove u kojoj su zastupljeni svi vidovi fizikalnog liječenja i rehabilitacije – iz oblasti ortopedije, neurologije, onkologije, reumatologije dječije fizijatrije, bolesti krvnih i limfnih sudova, terapije bola itd. Posjete iz KCCG jasan su  pokazatelj prepoznavanja i priznavanja kvaliteta Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ iz Banja Luke.

  1. Kakvi su Vaši utisci o Zavodu nakon studijske posjete i kakvo je bilo Vaše iskustvo boravka i saradnje sa kolegama iz Banjaluke?

Iskrene čestitke za jedan skladan, veliki kolektiv. Zadovoljstvo je zaista neizmjerno i moje impresije ne jenjavaju. Stručnost, red, međusobna saradnja, razumijevanje, iznad svega topao i ljudski kontakt i ljekara i terapeuta sa pacijentima, najkraće opisuju razrađen sistem funkcionisanja Zavoda.

Visoka svijest o neophodnosti ulaganja u najsavremeniju opremu za dijagnostiku i liječenje, podrška stalnom stručnom usavršavanju zaposlenog kadra jesu za veliko poštovanje i najbolja preporuka za ustanovu.

  1. Postoji li neki segment rada u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ za koji ste se posebno interesovali?

Limfedem, tretman/liječenje, je segment, koji mi je izazovan za  usavršavanje i vrijeme sam provodila sa dr Bojinović Rodić, koja je među nama, kolegama, izdvojena kao jedna od najboljih poznavalaca ove oblasti. Znanje i iskustvo dr Dragane, bilo mi je više nego dragocjeno. Njen profesionalni, etički i ljudski odnos prema pacijentima vrijedan je pijeteta. Saradnja koju smo ostvarile sigurno će se nadalje samo intenzivirati i biti oslonac tretmanu limfedema u Kliničkom centru Crne Gore.

Na kraju bih željela da uputim najljepše i najtoplije pozdrave za divnu načelnicu Angiološkog odjeljenja dr Dobrinku Živanić, kolegice Draganu, Maricu i Jelenu, te sjajne terapeute, sestre i sve članove tima koji su učinili sve da se osjećam  dijelom  kolektiva  i da poželim da Vas opet posjetim.

Voljela bih da uzvratite posjetu, uvijek ste dobrodošli ste kod nas u Crnu Goru!