U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ danas je počela radionica iz „Osnova rehabilitacije šake“. Predavač je Paul de Buck, specijalista rehabilitacije šake i predavač na Univerzitetu u Gentu.

„Veoma sam uzbuđen što sam predavač na radionici o prelomima šake i opštoj procjeni šake jer je to nešto sasvim novo ovdje u Bosni i Hercegovini. Cilj radionice je da osposobimo terapeute kako bi pružili što bolji tretman pacijentima. Ovo je prvi put da sam ovdje, u ovoj regiji. Budući da sam sekretar Evropske federacije za rehabilitaciju šake, moj cilj je da nagovorimo ovu ustanovu da postanu naš dopisni član, te se nadam da će osnovati svoje udruženje za rehabilitaciju šake i pristupiti Evropskoj federaciji. Mi trenutno imamo devetnaest punopravnih članova i dva dopisna, te se nadamo da ćemo ovdje dobiti i trećeg dopisnog člana“, rekao je de Buck.

Glavni radni terapeut Zavoda, Lidija Slunjski Tišma izjavila je: „Kao i svemu, i ovome pristupamo multidisciplinarno te u radionici, pored 11 radnih terapeuta Zavoda, učestvuje i jedan ljekar. Ova vrsta edukacije će naći svoju primjenu kod pacijenata koji imaju traume šake, dakle kod preloma i povreda mekih tkiva ručnog zgloba i prstiju.“

Radionica „Osnove rehabilitacije šake“ počela je danas i trajaće naredna tri dana.