Danas je u Kongresnoj sali Banje Slatina prezentovan Projekat uređenja Park šume „Slatina“. Nakon obraćanja direktora Zavoda „Dr Miroslav Zotović“, prim. dr sc. med. Gorana Talića, prisutni su imali priliku da vide budući izgled Park šume „Slatina“.

Idejni Projekat kao i razradu istog za izvođenje uradili su predstavnici Univerziteta u Beogradu sa Šumarskog fakultet: prof. dr Milan Medarević, vođa projekta i doc. dr Jelena Beloica, projektant koji su ovaj projekat i prezentovali.

Vrijednost Projekta uređenja Park Šume „Slatina“, prema procjenjenim vrijednostima, iznosi oko 3.090.000,00 KM i finansira ga Zavod iz vlastitih sredstava.

Zavod za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, Odlukom Vlade Republike Srpske, određen je za Upravljača zaštićenog područja Park Šume „Slatina“ od 11.08.2016. godine na površini od 35,73 hektara. Park Šuma „Slatina“  je u vlasništvu Republike Srpske – Vlade Republike Srpske.