U sklopu 50. Sekcije Udruženja neurologa Republike Srpske održane u Trebinju od 26. do 29.09.2019., tim Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ kojeg čine mr sc. med. Snježana Novaković Bursać, prof. dr sc. med. Tatjana Bućma i Mr sc. Med. Draško Prtina, zajedno sa dr Ostojom Savić, neurohirurgom iz UKC RS, predstavio je nove usluge u neurorehabilitaciji i liječenju koje su razvijene u proteklih nekoliko godina.

Posebna pažnja je posvećena metodi neurostimulacije kičmene moždine u tretmanu hroničnog bola koja je dostupna kao usluga Zavoda „Dr Miroslav Zotović“, a koja predstavlja krajnju mogućnost tretmana hronične neuropatske boli.

Rehabilitacioni timovi Zavoda će istrajati u nastojanjima da dalje razvijaju multidisciplinarnu saradnju i razmjenu znanja i iskustava s ciljem podizanja kvaliteta usluga zdravstvenog sistema Republike Srpske, poručeno je iz Trebinja.