Povodom jubileja 65 godina rada fizioterapeuta u Zavodu “Dr Miroslav Zotović” u Kongresnoj sali Banje Slatina, 13. decembra održana je Svečana akademija, na kojoj je, kroz prezentacije Dijane Vasilić, Bogdane Mraković i Dijane Brborović, predstavljen rad fizioterapeuta u ovoj ustanovi od 1954. godine do danas. Takođe, ovo je bila prilika i da se oda počast penzionisanim fizioterapeutima zahvaljujući kojima se ova struka razvila do nivoa na kojem se danas nalazi.
Na svečanoj akademiji predstavljena je i publikacija “65 godina fizioterapeuta u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović” gdje je prikazano sve od istorijata fizioterapije pa do današnje uloge fizioterapeuta na odjeljenjima, službi i centru Zavoda.

Izdvajamo iz predgovora:
Ove, 2019. godine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” obilježava se 65 godina rada fizioterapeuta. Ovaj značajan jubilej za našu struku je povod da u kratkim crtama prikažemo razvoj fizioterapije i rad fizioterapeuta u Zavodu.
Ujedinjene nacije su 1950. godine usvojile Rezoluciju o rehabilitaciji onesposobljenih lica, a Federalna Narodna Republika Jugoslavija bila je jedna od prvih potpisnica ove rezolucije.

Prvi centar s nazivom Centar za osposbljavanje invalida za rad osnovan je u Beogradu 1952. godine, na čelu sa dr Miroslavom Zotovićem kao šefom stručnog tima. Današnja Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” u Sokobanjskoj nastavlja kontinuitet rada Centra. Drugi je osnovan Centar za medicinsku rehabilitaciju fizički defektnih lica 11. decembra 1954. godine u Banjaluci, današnji Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”.
Može se reći da je Centar za medicinsku rehabilitaciju fizički defektnih lica poslije Drugog svjetskog rata, zahvaljujući prvenstveno brizi banjalučke lokalne vlasti dobio sve oblike i karakteristike značajne medicinske ustanove. Zavod se vremenom dograđivao, širio i modernizovao uz stalno povećanje broja zdravstvenog osoblja i njegovo stručno usavršavanje.”