Delegacija ljekara Kliničko bolničkog centra Kosovska Mitrovica, u sastavu: dr sci. med. Zlatan Elek, zamjenik generalnog direktora KBC Kosovska Mitrovica, mr sci. med. Zoran Savić, te dr Milka Vukašinović, u subotu 7.marta posjetila je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović.
Gosti su, zajedno sa pomoćnicom direktora za unapređenje kvaliteta i sigurnost usluga mr sci. dr Natašom Tomić, obišli odjeljenja Zavoda smještene u Banji Slatina, a zatim su posjetili Dječije odjeljenje gdje su ih dočekale načelnica Odjeljenje Mr sci. med. Dr Đurđica Stevanović Papić i dr Gabrijela Mirković. U sklopu obilaska Zavoda, ljekari su imali priliku da obiđu sisteme za robotski asistiranu rehabilitaciju.
Ova posjeta organizovana je u okviru dvodnevne posjete ljekara KBC Kosovska Mitrovica Banjaluci i, svakako je produbila saradnju među zdravstvenim ustanovama iz Banje Luke i Kosovske Mitrovice.