Na osnovu člana 29. Statuta Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Banja Luka (broj:102-30-12448/18 od 28.09.2018. god.) , a u vezi sa Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u RS („Sl. glasnik RS“, broj: 14/20),  Direktor Zavoda donio je

Odluku o preduzimanju aktivnosti  i mjera u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka,    uslovljenih pojavom korona virusa u Republici Srpskoj.

Ovom Odlukom, između ostalih, predviđene su sljedeće mjere koje se odnose i na pacijente Zavoda:

U periodu od 12.03. do 30.03.2020. godine obustavlja se:

  • rad fizijatrijskih ambulanti i provođenje fizikalne terapije sa ambulantnim pacijentima;
  • liječenje i rehabilitacija pacijenata (i odraslih i djece) kroz dnevnu bolnicu Zavoda.
  • sesije Centra za HBOT za djecu;
  • rad dijagnostičkih kabineta (EMNG, urodinamika, angiološka ambulanta i dr.)

Rad ortopedske ambulante se obustavlja od 13. 03.2020.

Pored važeće zabrane posjeta, od 11.03.2020. se uvodi zabrana odlaska na vikend, kako za stacionarne pacijente tako i za pacijente na pansionu na Odjeljenju 5.

Internistička ambulanta nastvlja sa radom za interne pacijente;

Liječenje odraslih pacijenata u Centru za HBOT se nastavlja i kroz dnevnu bolnicu, uz obavezu zdravstvenih radnika da provode edukaciju pacijenata o mjerama zaštite;

Prijem stacionarnih pacijenata se nastavlja kao i do sada.

Operativni zahvati se nastvljaju kao i do sada, uz dodatne mjere prilikom obavještavanja pacijenta i praćenja epidemiološke situacije;

Hvala Vam na razumijevanju!