#

Slatina

Slatina

Banjski kompleks u Slatini, koji se nalazi 12 kilometara jugoistočno od Banjaluke sastavni je dio Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, najveće i najuglednije zdravstvene ustanove u oblastima fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedske hirurgije i baromedicine u Republici Srpskoj i BiH.

Na lokaciji u Slatini funkcionišu Odjeljenje za rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima i Odjeljenje za rehabilitaciju i balneologiju. Na ovim odjeljenjima se u procesu liječenja i rehabilitacije kombinuje primjena postulata struke i moderne medicinske tehnologije sa prirodnim blagodetima termomineralne vode i ljekovitog blata (peloida). Smještajni kapaciteti od 300 postelja u 5 objekata, moderno opremljene sobe i apartmani koji raspolažu telefonom i televizorom, ishrana individualno prilagođena oboljenju/stanju pacijenta/klijenta, uslužno osoblje uz ugodan prirodni ambijent, kao i blizina najvećeg grada Republike Srpske garancija su za vrhunsko liječenje, rehabilitaciju i boravak u banjskom kompleksu Zavoda u Slatini.

U januaru 2018. godine, na lokaciji Slatina, Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je, u okviru aktivnosti proširenja kapaciteta, otvorio novi smještajni kompleks sa terapijskim centrom. Izgradnja novih smještajnih i terapijskih objekata omogućuje liječenje i rehabilitaciju dodatnih 192 pacijenata čime će povećava dostupnost zdravstvenih usluga ne samo za pacijente iz Republike Srpske, nego i za pacijente iz zemalja regiona. Izgradnju novih kapaciteta prati i edukacija  ljekara,  ali i svih ostalih članova rehabilitacionog tima.

Povećanjem terapijskih i smještajnih kapaciteta, otvara se i mogućnost uvođenja novih usluga i programa promocije zdravlja i prevencije bolesti ali i usluga koje spadaju u domen zdravstvenog turizma. Razvoj zdravstvenog turizma u Banji Slatina podržava i Vlаdа Rеpublikе Srpskе koja je Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ dodijelila na korištenje šumski kоmplеks u nеpоsrеdnој blizini Bаnjе Slаtinе. Pаrk-šumа „Slаtinа” je proglašena zаštićеnim pоdručјеm sа оdrživim kоrišćеnjеm prirоdnih rеsursа. Pored već prepoznatljivog korištenja ljekovite termomineralne vode i prirodnog blata (peloida),  i slatinska šuma će se koristiti kao prirodni resurs ne samo za dobrobit pacijenta  Zavoda, nego i svih građana, posebno ljubitelja prirode i rekreativaca.

Fotografije

 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
'. [contact-form-7 id="1642" title="Slatina - sve usluge"] .'