#

Slatina

Medicinska rehabilitacija

Na Odjeljenju V Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” na lokaciji Slatina se provodi:

  • Rehabilitacija pacijenata sa svim oblicima reumatizma
  • Rehabilitacija pacijenata sa posttraumatskim stanjima i sportskim povredama
  • Rehabilitacija pacijenata nakon operativnih zahvata
  • Rehabilitacija pacijenata sa neurološkim stanjima i oboljenjima

Multidisciplinarne rehabilitacione timove čine ljekari specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeuti, radni terapeuti, medicinske sestre, psiholog, defektolog i socijalni radnik te drugi medicinski profili prema potrebi.
Razvijeni programi kliničke radne terapije i psihosocijalne podrške omogućavaju sveobuhvatnu rehabilitaciju i holistički pristup pacijentima.

Pacijentima, kao i svim klijentima koji se nalaze u banjskom kompleksu, na raspolaganju su sve medicinske, dijagnostičke i terapijske usluge koje se pružaju u ustanovi, kao što su: pregled fizijatra, pregled interniste, pregled ortopeda, RTG dijagnostika, ultrazvučni pregledi krvnih sudova, unutrašnjih organa, zglobova i mekih tkiva, mjerenje gustine koštane mase (DEXA), EMNG ispitivanja, usluge biohemijskog i hematološkog laboratorija i dr.

Ljekari prave individualne planove rehabilitacije za svakog pacijenta/klijenta koristeći sve oblike fizikalne terapije.
Individualnu kineziterapiju provode fizioterapeuti koji su edukovani za različite tehnike terapijskog pristupa, kao što su PNF, Bobath,Fascia, KT, TNM, Mulligan, Halliwick…
U terapiji se primjenjuje i istezanje kičmenog stuba na ekstenzomatu – ležaju za trakciju kičmenog stuba koji je svoju primjenu našao kod sve češćih degenerativnih oboljenja kičmenog stuba (diskus hernija, protruzija diska).

U Slatini je smješten i dijagnostički aparat jedistven u zemlji: aparat za izokinetičko testiranje i trening BIODEX 4, odnosno aparat za mjerenje jačine mišića ruku i nogu neophodne za stabilnost zglobova.

Fizikalna terapija se provodi i kroz termoterapiju, elektroterapiju, magnetoterapiju, fototerapiju uključujući laseroterapiju, ultrazvučnu terapiju i manuelnu masažu.
Radna terapija se provodi kroz funkcionalnu i okupacionu radnu terapiju, a obuhvata i ergonomska uputstva u cilju pravilnog izvođenja aktivnosti svakodnevnog života.

Za programe medicinske rehabilitacije pacijentima su na raspolaganju 300 kreveta smještenih u moderno uređenim i udobnim sobama i apartmanima. Sve sobe raspolažu telefonom i televizorom, a u apartmanima postoji i priključak za internet. Pored toga, u januaru 2018. godine smještajni kapacitet Zavoda na lokaciji Slatina je proširen novoizgrađenim smještajnim kompleksom koji raspolaže sa 192 kreveta i terapijskim centrom. 

 

Video

'. [contact-form-7 id="1642" title="Slatina - sve usluge"] .'