#

Dijagnostika

Dijagnostika

Pravovremena i tačna dijagnostika je preduslov uspješnog liječenja i rehabilitacije. Značajan segment rada Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” su visoko sofisticirana dijagnostička ispitivanja nervnomišićnog, koštanog i kardiovaskularnog sistema.

Dijagnostičke usluge u Zavodu provode visokostručni specijalisti u specijalističkim i subspecijalističkim ambulantama, kabinetima i biohemijskom laboratoriju opremljenim savremenom medicinskom opremom visokog kvaliteta.

Video

Fotografije

 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
'. [contact-form-7 id="1592" title="Dijagnostika"] .'