#

Dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

ORTOPEDIJA - dječija ortopedija

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika je radiološka metoda oslikavanja koja koristi ultrazvučne talase visoke frekvencije za dobijanje slike unutrašnjih struktura tijela.

Budući da se UZV snimanje odvija u stvarnom vremenu, moguće je prikazati organe u kretnjama kao i protok krvi kroz žile.

Prilikom ultrazvučnog pregleda ne upotrebljavamo ionizirajuće zračenje što ovu dijagnostičku metodu čini bezbjednom za pacijente.

Ultrazvučnu dijagnostiku u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” obavljaju specijalisti koji su prošli dodatnu obuku za ultrazvučnu dijagnostiku na visoko sofisticiranim aparatima koji omogućavaju širok spektar usluga.

CDS krvnih sudova gornjih i donjih ekstremiteta

CDS arterija nogu se najčešće radi u cilju dijagnostike periferne arterijske bolesti u čijoj osnovi je proces ateroskleroze tj. formiranje plaka. Periferna arterijska bolest je česta u našoj populaciji i postepeno dovodi do suženja krvnog suda i smanjenja protoka krvi.
Analizirajući brzinu protoka u arterijama i pulsni talas, sa velikom sigurnošću možemo da odredimo stepen i lokaciju stenoze (suženja) ili okluzije (potpunog začepljenja) arterije. Prema nalazu pacijent dobija preporuke za dalju dijagnostiku i liječenje.
CDS arterija nogu se preporučuje ako se pacijent žali na bol ili grčeve u nogama, posebno poslije fizičkog napora, ako postoje promjene u boji i temperaturi kože stopala (izrazito bljedilo stopala, hladnoća, trnjenje), u slučaju odsustva pulsacija, oslabljenih pulsacija ili pojave rane na stopalu jer sve navedeno može upućivati na promjene na arterijama.
CDS se preporučuje i kod osoba koji imaju riziko faktore za bolesti arterija kao što su: hipertenzija i srčane tegobe (angina pektoris, preskakanje srca), dijabetes, pušenje, povećane vrijednosti masnoće u krvi i porodično opterećenje (moždani ili srčani udar u bližoj familiji). CDS vena nogu najčešće procjenjuje stepen i lokalizaciju proširenih vena, postojanje tromba u površinskom ili dubokom venskom sistemu. CDS vena se takođe se radi:

  • kod osjećaja težine i zamora u nogama, grčeva u nogama (naročito pri kraju dana i u toplijim mjesecima, kao i pri dugotrajnom sjedenju i stajanju);
  • rutinski prije velikih operacija (npr. ugradnja vještačkih zglobova);
  • kod pacijenata koji su upućeni na rehabilitacioni tretman nakon povrede ili operativnog zahvata, a imaju otok noge nejasnog porijekla;
  • kod pojava otoka noge u trudnoći;
  • kod limfedema ekstremiteta prije uključenja u tretman.

Trajanje pregleda 30 minuta.

CDS arterija i vena ruku, od nivoa potključne arterije i vene do završnih grana oko ručja podrazumijeva registrovanje i najmanjih promjena (suženja arterija, potpunog začepljenja) te registrovanje tromboze u površnim i dubokim venama. CDS arterija i vena ruku je indikovan kada se pacijenti žale na hladne ruke, promjenu boje kože, trnjenje, otok i osjećaj težine u ruci ili naglo nastao bol.

Trajanje pregleda 30 minuta.

Kolor dopler (CDS) krvnih sudova vrata

CDS krvnih sudova vrata se preporučuje pacijentima koji imaju rizikofaktore kao što su: povišen krvi pritisak, povišen holesterol i trigliceridi, dijabetes melitus, gojaznost i pušenje. Ne treba zanemariti ni genetsku komponentu jer često nailazimo na promjene na arterijama kod više članova porodice.
Pri pregledu se procjenjuje da li postoji stenoza (suženje) kao i stepen stenoze tj. definiše se procenat do kojeg arteriosklerotični plak sužava karotidnu arteriju.
CDS krvnih sudova vrata se preporučuje i osobama koje imaju neki od sljedećih simptoma:
• omaglice, vrtoglavice, malaksalost, nesvjestice ili pad bez gubitka svijesti, nesigurnost pri hodu;
• prolazni poremećaji vida, otežan govor ili nemogućnost govora;
• psihičke promjene u vidu konfuznih stanja, tranzitornu globalnu amneziju;
• oštećenje kranijalnih nerava, okcipitalna glavobolja ili kombinacija prethodno navedenih simptoma.

Trajanje pregleda 30 minuta.

Transkranijalni Kolor Dopler – TCCD

Transkranijalni kolor dopler (TCCD) je vezan za ispitivanja bolesti krvnih sudova mozga. Ovaj pregled je značajan kod pacijenata kod kojih smo pregledom na krvnim sudovima vrata registrovali ozbiljne patološke procese (suženje arterija, značajno smanjen protok i sl.)
TCCD mjeri protok kroz prednju, srednju i zadnju moždanu arteriju kao i kroz arterije vratno potiljačnog sliva. Krvni sudovi se ispituju kroz slepoočni, očni i potiljačni prozor.
Trajanje pregleda 40 minuta.

Ultrazvučni pregled abdomena

Ultrazvučni pregled abdomena pruža detaljan uvid u veličinu i strukturu: jetre, slezene, gušterače, žučnog sistema (žučne kese i žučnih puteva), bubrega i nadbubrežnih žlijezda. Ovom metodom se mogu prikazati trbušni dio aorte, mokraćna bešika i prostata kod muškaraca.
Situacije u kojima se obavezno savjetuje ovaj ultrazvučni pregled su:
• bol u stomaku i/ili leđima;
• mučnina i povraćanje;
• naglo uvećanje trbuha;
• neuobičajena abdominalna masa;
• povrede u predjelu trbuha;
• nejasna febrilna stanja.
Priprema za UZ pregled abdomena se sastoji u neunošenju hrane minimalno 6 do 8 sati, a najbolje 12 sati prije pregleda. U hitnim slučajevima UZ pregled se radi bez prethodne pripreme.

Trajanje pregleda: 20 – 30 minuta.

Ultrazvučni pregled abdominalne aorte

Ultrazvučnim pregledom može se lako otkriti aneurizma tj. proširenje grudne i trbušne aorte, koja je učestalija kod starijih muškaraca, posebno pušača.
Pregled se preporučuje kod pacijenata koji imaju faktore rizika kao što su: hipertenzija (posebno dugotrajna, nekontrolisana hipertenzija), hiperlipidemija, dijabetes, pušenje, kao i pojava aneurizmatske bolesti aorte u porodici.

Trajanje pregleda: 20 minuta.

Ultrazvučni pregled štitne žlijezde

Ultrazvuk štitne žlijezde je jednostavna i lako dostupna metoda za prikaz položaja, građe, veličine i oblika štitne žlijezde pri čemu se mogu vidjeti bilo koje promjene koje odstupaju od normalne građe (čvorovi, ciste, upalne promjene,tumori).
Ultrazvučni pregled štitne žlijezde se preporučuje pacijentima koji imaju simptome prekomjernog znojenja, nervoze, ubrzane probave, gubitka na težini bez dijete, ubrzanog rada srca, otežanog gutanja i pojačanog umora.

Trajanje pregleda: 20 minuta.

Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova

Ultrazvuk mekih tkiva i zglobova je bezbolna, neinvazivna metoda kojom se pregledaju strukture mišićno-koštanog sistema odnosno mišići, zglobovi, tetive, burze, ligamenti.
Indikacije za mišićno-koštani ultrazvuk često postoje kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, osteoartritisom, tendinitisom, burzitisom odnosno kada postoji:
• akutna ili hronična bol zglobova;
• akutna ili hronična bol mišića ili tetiva;
• traume mišića, opipljive tvrde mase ili „rupe“ u mišiću;
• zatezanje tetiva ili bol pri pokretu, smanjen obim pokreta zgloba i drugo.
Pregledom se može uočiti izljev (npr. kod upalnog reumatizma) ili krvarenje u zglobu (npr. kod trauma, najčešće u koljenom, ramenom, skočnom i lakatnom zglobu).
UZ pregledom su vidljiva i oštećenja pokrovnih hrskavica kostiju (npr. kod artroza) ili pojava „erozija“ na kostima kod sumnje na reumatoidni artritis prije radiološki verifikovanih promjena vezanih za ovo oboljenje.
UZ pregledom se uočavaju i upalne promjene tetiva i burzi kod vazglobnog reumatizma. Pregledom se mogu uočiti rupture mišića (potpune ili djelimične) sa hematomima, kao i rupture vidljivih ligamenata.

Trajanje pregleda: 30 minuta.

Ultrazvučni pregled kukova kod beba

Ultrazvuk kukova kod beba je bezbolna i neinvazivna metoda kojom se radi skrining na razvojni poremećaj jednog ili oba kuka, a koja se u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ radi već 20-ak godina. Ukoliko se ultrazvučnim pregledom rano otkrije razvojni poremećaj kuka (RPK) liječenje je neoperativno. Po protokolu se rade tri pregleda kod beba i to:
• u dobi od mjesec dana (prvi pregled);
• u dobi od tri mjeseca (drugi pregled);
• u dobi od šest mjeseci (treći pregled).

Trajanje pregleda: 10 minuta.

'. [contact-form-7 id="1601" title="Ultrazvučna dijagnostika"] .'