#

Dijagnostika

Urodinamsko ispitivanje

Urodinamika - uz tekst

Urodinamsko ispitivanje je zlatni standard za utvrđivanje funkcije donjeg urinarnog trakta. Pravilna evaluacija pacijenata i indikacije za ispitivanja i liječenje zasnovane na dokazima su razumna očekivanja koja medicinski radnici treba da ispune. Urodinamsko ispitivanje je postalo ustaljen dio ispitivanja poremećaja donjeg urinarnog trakta, a ispitivanja funkcije mokraćne bešike i uretre su stekla široku primjenu u urologiji, ginekologiji, neurologiji, pedijatriji i gerijatriji.

Stanja koja se procjenjuju urodinamskim ispitivanjem su:

  • neurogeno oštećenje mokraćne bešike
  • stres inkontinencija
  •  urgentna inkontinencija
  • subvezikalne opstrukcije kod muškaraca
  • prostatektomičke komplikacije
  • različiti oblici retencije
  • disfunkcionalno mokrenje kod djece.

Ispitivanje je više neprijatno nego bolno. Podrazumijeva uvođenje tankog katetera u mokraćnu bešiku  i debelo crijevo sa ciljem mjerenja pritisaka u istim.Bešika se lagano puni tečnošću , pri čemu se registruju senzacije koje pacijent ima. Po dostignutom kapacitetu bešike od pacijenta se traži da mokri te se mjeri protok urina. Na kraju se mjeri eventualno zaostala količina tečnosti u bešici.

Kao kod svakog pregleda, tako i urodinamsko ispitivanje počinje razgovorom sa pacijentom i detaljnim upoznavanjem pacijenta o cilju dijagnostičkog ispitivanja i načinu pregleda.

Prije svakog urodinamskog ispitivanja neophodna je priprema pacijenta koja podrazumijeva:

  • nalaz urina  koji ne smije biti patoloski,
  • veče uoči pretrage neophodno je isprazniti debelo crijevo (Dulcolax čepići),
  • doći na ispitivanje sa nagonom na mokrenje tj. da prethodno ne mokri 2-3 sata.

Prosječno vrijeme trajanja pretrage iznosi 2 sata.

U okviru Kabineta provodi si i urogenitalna rehabilitacija (Kegelove vježbe, ES mokraćne bešike, magnetostimulacija i biofeedback), psihosocijalna podrška. Tretman se provodi isključivo nakon urodinamskog ispitivanja.

 

'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'