Poslovne informacije i kontakti

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka
Adresa: Slatinska 11, 78000 Banjaluka

Centrala
Telefon: +387 51 348 444

Kancelarija direktora

Telefon:+387 51 348 454 –  kancelarija direktora

Fax: + 387 51 348 456

E-mail: kancelarija.direktora@ms.zotovicbl.org

 

Kancelarija za OSJ

Telefon:+387 51 318 464 
E-mail: kontakt@ms.zotovicbl.org

Obrazac za medije

 

Lokacija u Slatini

Reumatološko odjeljenje Zavoda „Dr Miroslav Zotović“
Adresa: Slatinski put bb, 78250 Laktaši
Telefon: +387 51 587 222
Fax: +387 51 587 200
E-mail: banja.slatina@zotovicbl.com

JIB : 4 4 0 0 9 1 7 7 7 0 0 0 2
ŽIRO RAČUN: 555190-0024689624 Nova banka a.d. Banjaluka
POTVRDA O REGISTRACIJI