Kako se mogu upisati na listu za prijem u banju Slatina?

Odgovor: Za bolničko liječenje u Slatini neophodno je prethodno se upisati na listu čekanja i to tako što preporuku za liječenje možete lično donijeti, profaksati na broj telefona: 00387 51 587 220 ili skeniran dokument poslati na e-mail adresu: banja.slatina@zotovicbl.com. Vaše je pravo da lično prozovete naše osoblje kako biste provjerili termin prijema.

Koliko vrijede svježi nalazi, koje pacijent pripremi za prijem u banju?

Odgovor: Pacijent bi trebao da priloži internistički nalaz sa osnovnom labaratorijskom  analizom, ne straiji od 6 mjeseci. Uz konsultaciju ljekara, pacijent sa  određenom dijagnozom ili stanjem, kao npr postoperativno stanje, dužan je da priloži nalaze ne starije od mjesec dana.

Koje dijagnoze (bolesti) imaju prednost za prijem u Slatinu?

Odgovor: Na vrhu liste prioriteta su sljedeća stanja: svježa postoperativna stanja, povrede, zapaljenski reumatizam kao i mlađa radno aktivna populacija na privremenom bolovanju.

Da li se u Zavodu mogu nabaviti elkto-motorna invalidska kolica?

Odgovor: Pored proizvodnog programa, radionica Službe za proizvodnju, nabavku i aplikaciju ortopedskih pomagala nudi kompletan asortiman ortopedskih pomagala kao što su: elektro-motorna invalidska kolica, sanitarne sprave, antidekubitalni program, šteke, štapovi, hodalice i sl.

Nudite li uslugu ultrazvučnog pregleda vena nogu, i ako da koliko traje pregled i koja je cijena?

Odgovor: U sklopu ultrazvučne dijagnostike u našoj ustanovi moguće je uraditi ultrazvučni pregled krvnih sudova donjih ekstremiteta; pregled traje 30 minuta a cijena istog je 50,00 KM.