#

O Zavodu

O Zavodu

Misija:

Unapređenje zdravlja i poboljšanje kvaliteta života pacijenata i njihovih porodica.

 

Vizija:

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ iz Banjaluke će postati regionalni lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vrhunska zdravstvena ustanova za rehabilitacijsku medicinu, ortopedsku hirurgiju i baromedicinu. Kroz primjenu savremenih kliničkih pristupa u okviru dobre prakse i medicine zasnovane na dokazima, kao i kroz saradnju sa relevantnim institucijama i stručnjacima, Zavod će razvijati integrisani model zdravstvene zaštite po dobrobit pacijenata i svih ostalih partnera u ovom procesu.

 

Vrijednosti zavoda

 •  Posvećenost

Pacijentima (korisnicima) kao ukupnom socijalnom i duhovnom biću sa svim njihovim potrebama.

 • Stručnost

Najveći motivator za zaposlene i dalji lični i profesionalni razvoj. Kontinuirano osposobljavanje svih zaposlenih za primjenu savremenih znanja i iskustava uz podršku menadžmenta kroz kurseve, radionice te saradnju sa vrhunskim svjetskim klinikama.

 • Timski rad

Podsticanje timskog pristupa koji podrazumijeva uključivanje stručnjaka svih profila u sve procese rada (gdje god je moguće), od početka do kraja, u cilju unaprijeđenja ishoda, razmjena iskustava i znanja, te jačanje interne i eksterne stručne komunikacije.

 • Odgovornost

Prema pacijentima, prema saradnicima, prema vlastitom i širem okruženju. Briga svih zaposlenih prema dobrima Zavoda. „Domaćinsko“ poslovanje i upravljanje koje povećavaju efikasnost i efektivnost.

 • Pripadnost

Slijediti postavljene ciljeve i čuvati ugled u tradiciji Zavoda. Podsticati ideje koje doprinose jačanji imidža Zavoda, kako u stručnoj, tako i široj javnosti

 • Prilagodljivost

Zahtjevima pacijenata, širem okruženju i razvoju nauke. Vizionarstvo i profiliranje usluga za kojima je najveća potreba u društvu.

 • Istrajnost

U oblikovanju novih doktrina, smjernica i standarda. Dosljednost i privrženost u primjeni etičkih standarda, principa dobre kliničke prakse, te principa povjerljivosti informacija.

 • Kreativnost

Podsticanje zaposlenih na primjenu svih znanja kako formalnih tako i neformalnih u svakodnevnom radu, te iznošenju ideja koje mogu doprinijeti unapređenju.

 • Otvorenost

Prema javnosti, pacijentima i njihovim porodicama (web-site, saopštenje za javnost). Uključivanje pacijenata u sam proces zdravstvene zaštite (sistem za žalbe, pohvale i sugestije, saglasnost za liječenje i izvođenje procedura).

 

Video

Fotografije

 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji