#

O Zavodu

Istorijat

radionica 2Preteča današnjeg Zavoda bila je radionica za izradu ortopedskih pomagala koju su 1952. godine pokrenuli majstori u samostanu trapističkog reda Marija Zvijezda. Ipak, značajniju ulogu u osnivanju Zavoda imao je početak Prvog svjetskog rata i veliki broj invalida koje je on proizveo, a za koje je austrougarska vojna vlast uspostavila Ortopedski zavod 1915. godine. Danas je Zavod specijalizovana ustanova  za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, balneologiju, hiperbaričnu medicinu i za ortopedsku hirurgiju. Tradicija od preko 100 godina i sadašnja postignuća pozicioniraju nas među vodeće ustanove za FMR i ortopediju u regionu.

Nakon razornog zemljotresa 1969. godine, Zavod je obnovljen i renoviran, kada je dobio i novo ruho u vidu prepoznatljive fasade koja ga i danas krasi. Od 1970. godine ustanova nosi ime „Dr Miroslav Zotović“, prema istoimenom ljekaru kome se pripisuju velike zasluge za razvoj savremene rehabilitacije u Jugoslaviji. Iste te godine Zavod je imao 220 zaposlenih, a raspolagao je sa 110 bolesničih postelja. Danas Zavod zapošljava preko 800 radnika, kako vrhunskih ljekara, vrijednog medicinskog osoblja, tako i značajan broj nemedicinskog osoblja. Svojim radom i značajem Zavod je postao renomirana ustanova, nosilac liječenja i istraživanja iz oblasti fizikalne medicine, rehabilitacije i ortopedske hirurgije, za šta je dobio mnoga priznanja institucija i pojedinaca.

zotovic stara slikaNa prijedlog Agencije za setifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite (ASKVA), Ministarstvo Zdravlja i socijalne zaštite RS izdalo je Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ rješenje o sticanju statusa sertifikovane ustanove na period od četiri godine.

Danas Zavod funkcioniše na dvije lokacije – lokacija Trapisti koja je naša glavna lokacija, gdje se nalazimo sada i lokacija Slatina gdje se nalazi izvor termomineralne vode, a čiji kapaciteti će se značajno uvećati do kraja godine. Zavod trenutno raspolaže sa skoro 600 kreveta na obe lokacije i pruža usluge pacijentima kroz dnevnu bolnicu, ambulante i kabinete gde svakodnevno prođe između 500 i 600 pacijenata.

Video