#

Odbori i komisije

Etički odbor

Etički odbor je stručno tijelo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike i razmatra druga pitanja iz medicinske problematike u skladu sa zakonom, pravilima i drugim opštim aktima Zavoda.

Etički odbor ima 10 članica-ova i djeluje od 2010. godine.

Za sve koji žele da podnesu zahtijev Etičkom odboru Zavoda “Dr Miroslav Zotović” predlažemo da prvo pročitaju Uputstvo o načinu podnošenja zahtijeva Etičom odboru koje možete vidjeti ovdje

Na sljedećim linkovima se nalaze obrasci koje će Vam  biti potrebni za podnošenje zahtjeva.

MOLBA DIREKTORU ZA SAGLASNOST ZA SPROVOĐENJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 MOLBA DIREKTORU ZAVODA ZA SAGLASNOST ZA KLINICKO-ISPITIVANJE

ZAHTJEV EO-ODOBRENJE ZA SPROVOÐENJE NAUCNO-ISTRAŽIVACKOG RADA

ZAHTJEV EO- ODOBRENJE SPROVODJENJA KLINICKOG ISPITIVANJA

 

Komisija za unapređenje kvaliteta

Komisija za unapređenje kvaliteta je nazavisno i stručno tijelo u čijoj je nadležnosti prije svega kontinuirano istraživanje mogućnosti za unapređenje kliničkog kvaliteta.

Komisija ima 11 članica-ova i djeluje od 2014. godine.

 

Komisija za stručni i unutrašnji nadzor nad radom medicinskih timova

Komisija za stručni i unutrašnji nadzor nad radom medicinskih timova je tijelo koje vrši stručni i unutrašnji nadzor nad radom medicinskih timova (zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika), a isti obuhvataju aktivnosti kojima se obezbjeđuje i utvrđuje da li medicinski timovi u Zavodu obavljaju zdravstvenu djelatnost u skladu sa zakonima, podzakonskim propisima nadležnih organa i organizacija, opštim i internim aktima Zavoda, dostignućima savremene medicine i drugih nauka, te da li za takav rad postoje odgovarajući uslovi.

Komisija ima 6 članica-ova i djeluje od 2013. godine.

 

Komisija za prigovore i žalbe

Komisija za prigovore i žalbe je tijelo koje razmatra formalne prigovore pacijenata, vodi evidenciju o istima i sačinjava izvještaje na osnovu sadržaja iz anketnih listića o zadovoljstvu/nezadovoljstvu korisnika usluga.

Komisija ima 5 članica-ova i djeluje od 2010. godine.

 

Komisija za bezbjednost objekata, pacijenata i zaposlenih

Komisija za bezbjednost objekata, pacijenata i zaposlenih planira, organizuje i vodi postupak analize i dokumentovanja procesa u oblasti bezbednosti objekata, pacijenata i zaposlenih, te da definiše čitav niz politika i procedura u vezi sa bezbjednošću objekata, pacijenata i zaposlenih.

Komisija ima 24 članice-a i djeluje od 2011. godine.

 

Komisija za bolničke infekcije

Komisija za bolničke infekcije prati pojavu eventualnih bolničkih infekcija i donosi mjere za njihovo suzbijanje i otklanjanje na osnovu dobijenih podataka sa odjeljenja/službi/centra Zavoda.

Komisija ima 20 članica-ova i djeluje od 2013. godine.

 

Komisija za lijekove i terapiju

Komisija za lijekove i terapiju svojim aktivnostima treba da obezbijedi racionalnu upotrebu lijekova.

Komisija ima 13 članica-ova i djeluje od 2010. godine.

 

Odbor za upravljanje medicinskim otpadom

Odbor za upravljanje medicinskim otpadom je tijelo koje preuzima cjelokupnu odgovornost za upravljanje medicinskim otpadom u Zavodu.

Odbor ima 14 članica-ova i djeluje od 2014. godine.

 

Centralni odbor za zaštitu i zdravlje na radu

Centralni odbor za zaštitu i zdravlje na radu je tijelo čiji je zadatak unapređivanje zaštite i zdravlja na radu.

Centralni odbor ima 16 članica-ova i djeluje od 2011. godine.