#

Ortopedija

Operativni zahvati


DSC_3439_resize

Najveći broj operativnih zahvata koji se obave na Odjeljenju za ortopedsku hirurgiju Zavoda “Dr Miroslav Zotović” odnose se na:

  1. Primarne i revizione operacije na zglobu kuka
  2. Primarne i revizione operacije na zglobu koljena
  3. Artroskopske operacije koljena (debridmani, suture meniskusa, meniscektomije, ligamentoplastike…)
  4. Artroskopske operacije ramena (lezije rotatorne manžetne, Bankart lezije, SLAP lezije…)

Ugradnja vještačkih zglobova (kuka i koljena)

Na Ortopedskom odjeljenju ZFMR “Dr Miroslav Zotović” preko 550 ljudi godišnje se podvrgava zamjeni zgloba vještačkim, te se uspješno vraća aktivnom i kvalitetnom životu, što nas i svrstava u najveći implantacioni centar u BiH, i jedan od većih u regionu.

Iako hirurgija obično nije prvi pristup, u liječenju pacijenata prvi pristup je obično konzervativan, sa propisivanjem lijekova za ublažavanje bola, indikovanjem fizikalne terapije, podešavanjem ishrane. Kada ovakav pristup više ne daje rezultate, dolazi u razmatranje zamjena zgloba vještačkim. I ova hirurgija, kao i svaka druga ima svoje kontraindikacije, kao i rizike koje uvijek treba razmotriti zajedno sa pacijentima. Treba da znate da je neophodno da prije operacije iskontrolišete svoje “zdravlje” i dovedete ga u optimum za predstojeću operaciju. Naročito treba isključiti moguće lokalne infekcije (zubi, čirevi, itd), a eventualna oboljenja kontrolisati odgovarajućim lijekovima (metabolička oboljenja, alergije, i druga hronična oboljenja).

Danas koristimo veliki spektar endoproteza za svaki zglob, a u osnovi ih dijelimo prema načinu fiksacije na cementne i bescementne, dalje na primarne i revizione, itd. U zadnje vrijeme su atraktivne i nove hirurške tehnike malih rezova koje omogućavaju brži oporavak pacijenata i kraći boravak u bolnici. Ipak, nije svaka endoproteza, niti minimalno invazivna tehnika odgovarajuća za svakog pacijenta. Naš hirurški tim tokom preoperativnog planiranja uvijek pažljivo razmatra sve prednosti i rizike te pacijentu uvijek predoči stručno mišljenje o vrsti zahvata i modelu endoproteze. Operativni zahvat se obično provodi u spinalnoj anesteziji što je povoljnije za pacijente, te ponekad u opštoj anesteziji (u dogovoru anesteziologa i pacijenta). Zahvat traje u prosjeku 1 sat, a postoperativni boravak u bolnici dvije nedelje.
Nakon aloartroplastike tj. operacije kuka i koljena možete očekivati da život bude bez bola. Bićete u mogućnosti da nastavite sa mnogim aktivnostima, ali će biti potrebno promjeniti način na koji ih izvodite. Ipak promjene se ne dešavaju preko noći i vi ćete morati aktivno učestvovati u procesu ozdravljenja.

Implantacioni materijal

Na odjeljenju raspolažemo sa svim tipovima endoproteza koje se nalaze na tržištima razvijenih zemalja. Sve su proizvedene od strane renomiranih svjetskih proizvođača (garantovano ISO certifikatima i CE standardima), napravljene od biološki indiferentnih materijala (legura TiAlVa4, CoCrMo, UMWPH, keramike), a rezultati koji se objavljuju na ortopedskim kongresima i simpozijumima govore o njihovom dugogodišnjem praćenju i preživljavanju kod preko 90% pacijenata.

Artroskopija koljena

Kombinovane povrede kapsulo – ligamentarnog aparata koljena (od kojih najčešće povrede meniskusa i prednjeg ukrštenog ligamenta) javljaju se pri raznovrsnim fizičkim aktivnostima, a često su i uzrok naglog okončanja uspješnih sportskih karijera. Značajan je i podatak da je veća učestalost ovih povreda kod žena zbog slabije mišićne snage i koordinacije, labavijih zglobova te manjih dimenzija ligamenata.

Uloga meniskusa u koljenu je da ublažavaju opterećenje pri udaru zglobnih površina jedna o drugu, potpomažu stabilnost koljena te raspoređuju sinovijalnu tečnost u zglobu. Ukršteni ligamenti stabilizuju i štite zglobove, obezbjeđuju im čvrstinu i sprečavaju prekomjerne pokrete, a njihovu funkciju podržavaju okolne tetive i mišići pokretači zglobova. Ako dođe do njihovih oštećenja, ostale strukture zgloba trpe veći pritisak, uvrtanje i trenje, usljed čega postaju podložne ranim degenerativnim promjenama. Pacijent sa ovim povredama obično se žali na bol, otok, blokade i nestabilnost koljena. Dijagnostika ovih povreda prije svega je zasnovana na dobrom kliničkom pregledu, a potom svim ostalim pomoćnim ispitivanjima (RTG, CT, NMR, Artroskopija).

Uvođenjem artroskopije ’70 tih godina napravljena je prava revolucija u hirurgiji koljena. Od tada do danas konstantno se unapređuje oprema i instrumentarij, a razvijene su raznovrsne dijagnostičko – hirurške tehnike, od kojih su najznačajnije artroskopska parcijalna meniscektomija i reparacija meniskusa, kao i artroskopska rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta autograftovima. Tehniku odlikuju minimalni rezovi od kojih se jedan koristi za vizuelni pregled unutrašnjih struktura koljena kamerom, a drugi kao radni kanal uz korištenje specijalno prilagođenog instrumentarijuma.

Ortopedsko odjeljenje ZFMR “Dr Miroslav Zotović” ima iskusan tim ljekara koji se edukovao u Banjaluci, Srbiji, Sloveniji i Njemačkoj, a godišnje radi preko 150 artroskopskih intervencija. Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta u našoj ustanovi isključivo se radi artroskopski uz savremene tehnike fiksiranja autografta što omogućava bržu ranu rehabilitaciju, rani oslonac, obnavljanje stabilnosti koljena, te brži povratak sportskim aktivnostima.

 

'. [contact-form-7 id="1634" title="Ortopedija - sve ortopedske usluge"] .'