#

Ortopedija

Operativni zahvati


DSC_3439_resize

Najveći broj operativnih zahvata koji se obave na Odjeljenju za ortopedsku hirurgiju Zavoda “Dr Miroslav Zotović” odnose se na:

  1. Primarne i revizione operacije na zglobu kuka
  2. Primarne i revizione operacije na zglobu koljena
  3. Artroskopske operacije koljena (debridmani, suture meniskusa, meniscektomije, ligamentoplastike…)
  4. Artroskopske operacije ramena (lezije rotatorne manžetne, Bankart lezije, SLAP lezije…)

Ugradnja vještačkih zglobova (kuka i koljena)

Na Ortopedskom odjeljenju ZFMR “Dr Miroslav Zotović” preko 550 ljudi godišnje se podvrgava zamjeni zgloba vještačkim, te se uspješno vraća aktivnom i kvalitetnom životu, što nas i svrstava u najveći implantacioni centar u BiH, i jedan od većih u regionu.

Iako hirurgija obično nije prvi pristup, u liječenju pacijenata prvi pristup je obično konzervativan, sa propisivanjem lijekova za ublažavanje bola, indikovanjem fizikalne terapije, podešavanjem ishrane. Kada ovakav pristup više ne daje rezultate, dolazi u razmatranje zamjena zgloba vještačkim. I ova hirurgija, kao i svaka druga ima svoje kontraindikacije, kao i rizike koje uvijek treba razmotriti zajedno sa pacijentima. Treba da znate da je neophodno da prije operacije iskontrolišete svoje “zdravlje” i dovedete ga u optimum za predstojeću operaciju. Naročito treba isključiti moguće lokalne infekcije (zubi, čirevi, itd), a eventualna oboljenja kontrolisati odgovarajućim lijekovima (metabolička oboljenja, alergije, i druga hronična oboljenja).

Danas koristimo veliki spektar endoproteza za svaki zglob, a u osnovi ih dijelimo prema načinu fiksacije na cementne i bescementne, dalje na primarne i revizione, itd. U zadnje vrijeme su atraktivne i nove hirurške tehnike malih rezova koje omogućavaju brži oporavak pacijenata i kraći boravak u bolnici. Ipak, nije svaka endoproteza, niti minimalno invazivna tehnika odgovarajuća za svakog pacijenta. Naš hirurški tim tokom preoperativnog planiranja uvijek pažljivo razmatra sve prednosti i rizike te pacijentu uvijek predoči stručno mišljenje o vrsti zahvata i modelu endoproteze. Operativni zahvat se obično provodi u spinalnoj anesteziji što je povoljnije za pacijente, te ponekad u opštoj anesteziji (u dogovoru anesteziologa i pacijenta). Zahvat traje u prosjeku 1 sat, a postoperativni boravak u bolnici dvije nedelje.
Nakon aloartroplastike tj. operacije kuka i koljena možete očekivati da život bude bez bola. Bićete u mogućnosti da nastavite sa mnogim aktivnostima, ali će biti potrebno promjeniti način na koji ih izvodite. Ipak promjene se ne dešavaju preko noći i vi ćete morati aktivno učestvovati u procesu ozdravljenja.

Implantacioni materijal

Na odjeljenju raspolažemo sa svim tipovima endoproteza koje se nalaze na tržištima razvijenih zemalja. Sve su proizvedene od strane renomiranih svjetskih proizvođača (garantovano ISO certifikatima i CE standardima), napravljene od biološki indiferentnih materijala (legura TiAlVa4, CoCrMo, UMWPH, keramike), a rezultati koji se objavljuju na ortopedskim kongresima i simpozijumima govore o njihovom dugogodišnjem praćenju i preživljavanju kod preko 90% pacijenata.

Artroskopija koljena

Kombinovane povrede kapsulo – ligamentarnog aparata koljena (od kojih najčešće povrede meniskusa i prednjeg ukrštenog ligamenta) javljaju se pri raznovrsnim fizičkim aktivnostima, a često su i uzrok naglog okončanja uspješnih sportskih karijera. Značajan je i podatak da je veća učestalost ovih povreda kod žena zbog slabije mišićne snage i koordinacije, labavijih zglobova te manjih dimenzija ligamenata.

Uloga meniskusa u koljenu je da ublažavaju opterećenje pri udaru zglobnih površina jedna o drugu, potpomažu stabilnost koljena te raspoređuju sinovijalnu tečnost u zglobu. Ukršteni ligamenti stabilizuju i štite zglobove, obezbjeđuju im čvrstinu i sprečavaju prekomjerne pokrete, a njihovu funkciju podržavaju okolne tetive i mišići pokretači zglobova. Ako dođe do njihovih oštećenja, ostale strukture zgloba trpe veći pritisak, uvrtanje i trenje, usljed čega postaju podložne ranim degenerativnim promjenama. Pacijent sa ovim povredama obično se žali na bol, otok, blokade i nestabilnost koljena. Dijagnostika ovih povreda prije svega je zasnovana na dobrom kliničkom pregledu, a potom svim ostalim pomoćnim ispitivanjima (RTG, CT, NMR, Artroskopija).

Uvođenjem artroskopije ’70 tih godina napravljena je prava revolucija u hirurgiji koljena. Od tada do danas konstantno se unapređuje oprema i instrumentarij, a razvijene su raznovrsne dijagnostičko – hirurške tehnike, od kojih su najznačajnije artroskopska parcijalna meniscektomija i reparacija meniskusa, kao i artroskopska rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta autograftovima. Tehniku odlikuju minimalni rezovi od kojih se jedan koristi za vizuelni pregled unutrašnjih struktura koljena kamerom, a drugi kao radni kanal uz korištenje specijalno prilagođenog instrumentarijuma.

Ortopedsko odjeljenje ZFMR “Dr Miroslav Zotović” ima iskusan tim ljekara koji se edukovao u Banjaluci, Srbiji, Sloveniji i Njemačkoj, a godišnje radi preko 150 artroskopskih intervencija. Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta u našoj ustanovi isključivo se radi artroskopski uz savremene tehnike fiksiranja autografta što omogućava bržu ranu rehabilitaciju, rani oslonac, obnavljanje stabilnosti koljena, te brži povratak sportskim aktivnostima.

 

'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'