Unaprjeđena edukacija za pripravnike i volontere

03/08/2016

U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ 1. i 2. avgusta 2016. organizovana je dvodnevna edukacija za novu grupu pripravnika/volontera fizoterapeuta i medicinskih tehničara.

Ciljevi interne edukacije za novozaposlene su da se novim radnicima оmоgući mеđusоbnо upоznаvаnjе i lаkšе i bržе snаlаžеnjе u pеriоdu priprаvništvа  te da im se detaljnije prеdstаvi istorija Zаvоda kao i njegova pоziciјu u zdrаvstvеnоm sistеmu. (more…)

Park-šuma Slatina – zaštićeni prirodni resurs

01/08/2016

Vlаdа Rеpublikе Srpskе je na 84. sjednici dоniјеlа Odluku kojom šumski kоmplеks u nеpоsrеdnој blizini Bаnjе Slаtinе prоglаšаvа zаštićеnim pоdručјеm sа оdrživim kоrišćеnjеm prirоdnih rеsursа pоd nаzivоm Pаrk-šumа „Slаtinа”.

Odlukom Vlade Repubile Srpske kojom je šumsku komplekas u neposrednoj blizini Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ u Slatini  prоglаšen zаštićеnim šumskim područjem (more…)

Posjeta turističkih subjekata Opštine Laktaši

22/07/2016

Na poziv Opštine Laktaši, Zavod “Dr Miroslav Zotović”  uključio se u projekat “Unapređenje integralne turističke ponude opštine Laktaši” s obzirom da se Odjeljenje u Slatini nalazi na području Opštine Laktaši. Na jednom od sastanaka svi učesnici u projektu su pozvani u radnu posjetu Zavodu i Odjeljenju u Slatini. (more…)

Prezentacija novih kolica za djecu

18/07/2016

Na inicijativu stručnog tima Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, firma OTTOBOCK ADRIA d.o.o. iz Sarajeva je osiguranicima Fonda ponudila kvalitetna dječija neurološka kolica ARIEL i kolica posebno prilagođena za djecu RACER EVO. U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ je 15.07. 2016., održana i prezentacija novih tipova kolica. (more…)

Donacija dječijem odjeljenju Zavoda

07/07/2016

U ponedjeljak, 04. jula 2016. godine, predstavnici Sparkasse bank – filijala Banjaluka, posjetili su dječije odjeljene Zavoda za fzikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ i tom prilikom uručili donaciju u iznosu od 1000,00 KM namjenjenu ovom odjeljenju. (more…)

Radni terapeuti Zavoda na kongresu u Irskoj

05/07/2016

U periodu od 15. – 19.6.2016. godine u Galway-u, Irska održan je 1. COTEC-ENOTHE kongres kome su prisustvovali  radni terapeuti Zavoda Lidija Slunjski Tišma i Dijana Laštro sa poster prezentacijom “COPM introduction into occupational therapy practice at Institute for physical medicine and rehabilitation Dr M.Zotovic Banjaluka”. (more…)

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ priprema planinare za pohod na Kavkaz

23/06/2016

Da je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ vrhunska i priznata zdravstvena ustanova, prepoznali su i članovi Planinarsko-alpinističkog kluba „SUMMIT“ koji su Zavodu ukazali povjerenje da ih pripremi za sljedeći veliki poduhvat.

Planinari se za pohod na najviši vrh Evrope Elbrus (na Kavkazu), na koji kreću 10. jula,  pripremaju u Slatini gdje će im se uraditi izokinetičko testiranje, te jačanje mišića na izokinetičkom sistemu BIODEX 4 PRO. (more…)

Nagrada za najbolju zdravstvenu ustanovu

21/06/2016

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka dobitnik je prestižne nagrade „Kapetan Miša Anastasijević“ u kategoriji – NAJBOLJA  ZDRAVSTVENA USTANOVA, za izuzetan doprinos razvoju preduzetničkog i društvenog stvaralaštava na području regije Banjaluka, Republike Srpske i BiH. (more…)