Novi inhalatori u Zavodu

11/10/2016

Kompanija Tehnis iz Beograda, koja je dugogodišnji partner u razvoju kliničko-informativnog sistema u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“, donirala je medicinsku opremu u vrijednosti od 1000 eura. (more…)

Otvoren 6. Kongres fizijatara BiH

07/10/2016

U četvrtak 6. Oktobra 2016. godine, u Koncertnoj dvorani Banskog dvora upriličena je ceremonija otvaranja 6. Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. (more…)

Kurs znakovnog jezika za zaposlene u Zavodu

04/10/2016

Posljednje sedmice septembra u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ počeo je dvonedeljni  Kurs znakovnog jezika za zaposlene. Povodom međunarodne nedjelje gluvih,  Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske organizovao je stručni seminar za zaposlene u Zavodu u cilju boljeg razumijevanja pacijenata sa ovom vrstom invaliditeta, njihovih potreba i poteškoća. (more…)

Otvoren novi parking u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“

30/09/2016

Gradonačelnik Banjaluke danas je u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ otvorio novi parking prostor za 152 putnička automobila i 4 autobusa koji će pružiti pacijentima Zavoda više prostora za parkiranje i rješiti problem velike gužve u krugu Zavoda. Izgradnja parkinga je doprinos Grada Banjaluka, a investicija vrijedna 378000 KM pored mjesta za automobile obuhvata i izgradnju oborinske kanalaizacije.

(more…)

Radna/okupaciona terapija u rehabilitaciji kod djece i odraslih

23/09/2016

  1. i 24. septembra u Zavodu za fizikalnu medicinu Dr Miroslav Zotović se održava stručni seminar pod nazivom “Radna/okupaciona terapija u rehabilitaciji djece i odraslih” na kojem su okupljeni članovi rehabilitacionih timova iz cijele Bosne i Hercegovine.

(more…)

Posjeta delegacije Ministarstva zа prоstоrnо urеđеnjе, grаđеvinаrstvо i еkоlоgiјu Zavodu “Dr Miroslav Zotović” na lokaciji u Slatini

22/09/2016

Мinistаr  zа prоstоrnо urеđеnjе, grаđеvinаrstvо i еkоlоgiјu Sreberenka Golići i Dekan šumarskog fakulteta Zоrаn Gоvеdаr posjetili su danas u Slatini zaštićeno šumsko područje „Park-šuma – Slatina“  i obišli slatinski smještajno terapijski kompleks u izgradnji.

(more…)

Radionica “Terapijsko hranjenje”

16/09/2016

Radionica Terapijsko hranjenje će se održati u  Zavodu 16. I 17. septembra 2016. godine i pohađaće je 15 polaznika, 13 radnih terapeuta i 2 logopeda.Radionicu vode Dubravko Jurišić, radni terapeut i Diana Korunić, prof. logoped, zaposleni u Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i omladine „Mali dom“ iz Zagreba. (more…)

Doprinos Zavoda zajednici kroz radinice za personalne asistente lica sa invaliditetom

08/09/2016

U četvrtak 8.9.2016. predstavnici Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka održali su radionicu „Zaštitini položaji prilikom transfera i korištenje ortopedskih pomagala“ za personalne asistente zaposlene u Humanitarnoj organizaciji „Partner“. Zavod „Dr Miroslav Zotović“ aktivnom saradnjom sa udruženjima korisnika i nevladinim orgaizacijama koji se bave pitanjima lica sa invaliditetom značajno doprinosi razvoju zajednice jednakih mogućnosti.

Fizioterapeuti i radni terapeuti su 2012. godine prošli specijalizovani trening ze trenere i dobili sertifikat Trenera za obuku personalnih asistenata.

(more…)