#

Kvalitet

Kvalitet

Menadžment Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ i svi zaposleni posvećeni su unapređenju kvaliteta usluga u Zavodu, uz stav da je kvalitet svakodnevna obaveza i stremljenje, a ne nešto što se dešava povremeno i odvojeno od kliničkog rada. Ovakav pristup je primijećen i visoko vrednovan i cijenjen kako od strane pacijenata, tako i od stručne i ukupne javnosti.

Praćenje i evaluacija kvaliteta rada i zdravstvenih usluga, procjena zadovoljstva korisnika uslugama Zavoda, uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura kao i kontinuirano usavršavanje zaposlenih samo su neke od aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“.

Na prijedlog Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i uapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite (ASKVA), Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS izdalo je Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ rješenje o sticanju statusa sertifikovane ustanove na period od četiri godine. Proces sertifikacije u našoj ustanovi započeo je u novembru 2014. godine i trajao je do marta 2015. godine, nakon čega je direktoru Zavoda, primarijusu dr Goranu Taliću uručen sertifikat.

Politika bezbjednosti i zaštite elektronskih informacija u Zavodu

Politika bezbjednosti i zaštite informacija u Zavodu

Politika kvaliteta biohemijsko-hematološke labaratorije

Politika kvaliteta zdravstvene zaštite

Politika kvaliteta

Politika o bezbjednosti hrane

Politika upotrebe produžnih kablova u Zavodu

Politika zabrane pušenja u Zavodu

Politika zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu

Politika zaštite životne sredine