#

Liječenje i rehabilitacija

Habilitacija i rehabilitacija djece

Pregled Tima za skoliozu

Pregled Tima za skoliozu

Najčešća oboljenja koja se tretiraju u rehabilitaciji djece možemo pojednostavljeno podijeliti na:

  • razvojna i neurološka oboljenja (odstupanja u razvoju djeteta u prvoj godini života, cerebralna paraliza, psihomotorna retardacija, senzomotorna zaostajanja u razvoju, paralize nerava, povrede glave i kičmene    moždine, upale mozga i moždanih ovojnica, te druga neurološka oboljenja)
  • urođene mane i deformiteti (razvojni poremećaj kuka, deformiteti ruku, nogu, kičmenog stuba i grudnog koša)
  • oboljenja i stečeni deformiteti mišića, kostiju i zglobova (mišićna distrofija, miopatija, upale zglobova i mišića, krivi vrat, ukočenost zglobova različitih uzroka, loše držanje tijela, deformiteti kičmenog stuba i   grudnog koša)

Liječenje djece i omladine se provodi stacionarno, ambulantno i kroz dnevenu bolnicu.

Specijalisti fizikalne medicine sa dodatnom edukacijom iz oblasti razvojne rehabilitacije svakodnevno rade u ambulanti, prema utvrđenom rasporedu.

U Zavodu radi i Tim za pacijente sa skoliozom koji se bavi:

  • dijagnostikom, liječenjem, izradom i aplikacijom svih vrsta midera za liječenje deformiteta kičmenog stuba
  • procjenom, izradom i aplikacijom ortoza za stečene i urođene deformitete grudnog koša i ekstremiteta.

Kroz dnevnu bolnicu pružaju se usluge kompletnog habilitaciono/rehabilitacionog tima za pacijente u čijem liječenju je neophodan multidisciplinarni tim a koji mogu dolaziti u Zavod prema utvrđenom sedmičnom rasporedu.

Radi što kvalitetnijeg i efikasnijeg rada sa djecom mnogo se ulaže u kontinuiranu edukaciju osoblja. Ljekari, fizioterapeuti i radni terapeuti su završili obuku i dobili sertifikate za praktikovanje svjetski poznate Neurorazvojne terapije – Bobath, PNF tretman, Vojta terapije, te individualne terapije za liječenje deformiteta kičmenog stuba Katherina Schrot i SEAS Negrini.

Psiholog je završio specijalizaciju iz kliničke psihologije, međunarodno priznatu edukaciju za MarteMeo, Montessori terapeuta i terapeuta senzorne integracije.

Logopedi su edukovani za augmentativnu komunikaciju. Jedan logoped na Odjeljenju je završio i za terapeuta senzorne integracije a na specijalizaciji je iz ranih intervencija.

Svo osoblje Dječijeg odjeljenja je završilo informativni kurs iz MarteMeo terapije, a za MarteMeo praktičare završilo je 11 članova Tima.

Pored svih dijagnostičkih (laboratorija; RTG; EMNG; DEXA, urodinamika i dr.) i terapijskih usluga koje su unutar Zavoda dostupne i Dječijem odjeljenju, na Odjeljenju su kao stalni konsultanti i neuropedijatar, ortoped-vertebrolog. Odjeljenje ima odličnu saradnju sa Klinikom za dječije bolesti i centrima za rehabilitaciju pri domovima zdravlja širom Republike Srpske.

 

Video

'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'