#

Liječenje i rehabilitacija

Habilitacija i rehabilitacija djece

Pregled Tima za skoliozu

Pregled Tima za skoliozu

Najčešća oboljenja koja se tretiraju u rehabilitaciji djece možemo pojednostavljeno podijeliti na:

  • razvojna i neurološka oboljenja (odstupanja u razvoju djeteta u prvoj godini života, cerebralna paraliza, psihomotorna retardacija, senzomotorna zaostajanja u razvoju, paralize nerava, povrede glave i kičmene    moždine, upale mozga i moždanih ovojnica, te druga neurološka oboljenja)
  • urođene mane i deformiteti (razvojni poremećaj kuka, deformiteti ruku, nogu, kičmenog stuba i grudnog koša)
  • oboljenja i stečeni deformiteti mišića, kostiju i zglobova (mišićna distrofija, miopatija, upale zglobova i mišića, krivi vrat, ukočenost zglobova različitih uzroka, loše držanje tijela, deformiteti kičmenog stuba i   grudnog koša)

Liječenje djece i omladine se provodi stacionarno, ambulantno i kroz dnevenu bolnicu.

Specijalisti fizikalne medicine sa dodatnom edukacijom iz oblasti razvojne rehabilitacije svakodnevno rade u ambulanti, prema utvrđenom rasporedu.

U Zavodu radi i Tim za pacijente sa skoliozom koji se bavi:

  • dijagnostikom, liječenjem, izradom i aplikacijom svih vrsta midera za liječenje deformiteta kičmenog stuba
  • procjenom, izradom i aplikacijom ortoza za stečene i urođene deformitete grudnog koša i ekstremiteta.

Kroz dnevnu bolnicu pružaju se usluge kompletnog habilitaciono/rehabilitacionog tima za pacijente u čijem liječenju je neophodan multidisciplinarni tim a koji mogu dolaziti u Zavod prema utvrđenom sedmičnom rasporedu.

Radi što kvalitetnijeg i efikasnijeg rada sa djecom mnogo se ulaže u kontinuiranu edukaciju osoblja. Ljekari, fizioterapeuti i radni terapeuti su završili obuku i dobili sertifikate za praktikovanje svjetski poznate Neurorazvojne terapije – Bobath, PNF tretman, Vojta terapije, te individualne terapije za liječenje deformiteta kičmenog stuba Katherina Schrot i SEAS Negrini.

Psiholog je završio specijalizaciju iz kliničke psihologije, međunarodno priznatu edukaciju za MarteMeo, Montessori terapeuta i terapeuta senzorne integracije.

Logopedi su edukovani za augmentativnu komunikaciju. Jedan logoped na Odjeljenju je završio i za terapeuta senzorne integracije a na specijalizaciji je iz ranih intervencija.

Svo osoblje Dječijeg odjeljenja je završilo informativni kurs iz MarteMeo terapije, a za MarteMeo praktičare završilo je 11 članova Tima.

Pored svih dijagnostičkih (laboratorija; RTG; EMNG; DEXA, urodinamika i dr.) i terapijskih usluga koje su unutar Zavoda dostupne i Dječijem odjeljenju, na Odjeljenju su kao stalni konsultanti i neuropedijatar, ortoped-vertebrolog. Odjeljenje ima odličnu saradnju sa Klinikom za dječije bolesti i centrima za rehabilitaciju pri domovima zdravlja širom Republike Srpske.

 

Video

'. [contact-form-7 id="1614" title="Habilitacija i rehabilitacija djece"] .'