#

Liječenje i rehabilitacija

Rehabilitacija pacijenata nakon amputacija

rehab. nakon amputacija - uz tekst

Ugradnja nadkoljene proteze

Odjeljenje za protetičku, postoperativnu i posttraumatsku rehabilitaciju sa radionicom za izdradu i aplikaciju ortopedskih pomagala je specijalizovano za:

  • protetičku rehabilitaciju pacijenata nakon amputacije ekstremiteta (Ustanova je unazad nekoliko godina referentni centar za provođenja ovog vida rehabilitacije.)
  • rehabilitaciju pacijenata nakon komplikovanih povreda lokomotornog aparata (politrauma) poslije provedenog konzervativnog ili operativnog liječenja;
  • rehabilitaciju pacijenata nakon operacija ugradnje vještačkih zglobova kuka i koljena, sa komplikovanim postoperativnim tokom.

Na Odjeljenju postoji fizijatrijska ambulanta, za pregled i timsku procjenu rehabilitacionog i protetskog potencijala kod pacijenata nakon amputacije ekstremiteta. Svakom prijemu pacijenta, radi primarne protetičke rehabilitacije, tj.nakon prve amputacije ekstremiteta, prethodi procjena potencijala za protetisanje na timu za protetičku rehabilitaciju koji vodi fizijatar.

Nakon timske procjene pacijenti će dobiti upute od svakog člana tima: 

  • Ljekari će Vam dati svoje mišljenje o mogućnosti provođenja rehabilitacije i protetisanja uzimajući u obzir lokalni nalaz i kompletno zdravstveno stanje.
  • Fizioterapeut i i radni terapeut će Vas obučiti kako pravilno pozicionirati bataljak, spriječiti kontrakture (ukočenost zglobova), kako bandažirati bataljak (zamotavati elastičnim zavojem), te održavati opštu kondiciju i što prije ostvariti hod
  • Medicinska sestra će Vas posavjetovati o previjanju rane na bataljku, ako postoperativna rana nije zarasla, te o njezi bataljka.

Na tom pregledu dobićete uputstva koji su nalazi neophodni za prijem u Zavod radi protetičke rehabilitacije.

Značajnu podršku pacijentu tokom procesa protetisanja i rehabilitacije  pruža i tim  za psihosocijalnu edukaciju odraslih koju čine psiholog i socijalni radnik.

'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'