#

Liječenje i rehabilitacija

Rehabilitacija pacijenata sa komplikacijama dijabetesa

 

rehab. pac. sa komplikacijama dijabetesa - uz tekstRehabilitacija pacijenata sa komplikacijama dijabetesa obuhvata liječenje komplikacije dijabetesa poznate kao “dijabetesno stopalo”. Simptomi dijabetesnog stopala se najčešće ispoljavaju kao trnjenje, bockanje, bolovi, osjećaj hladnoće ili vreline u prstima stopala ili cijelim stopalima. Pacijenti takođe mogu imati gubitak osjećaja za dodir koji zahvata prste, stopala ili/i potkoljenice.  Nerijetko pacijent ima bolove u potkoljenici (češće jednoj) koji se javljaju tokom kretanja i zbog kojih mora da stane. Bolovi prestaju nakon kraćeg odmora. Takvi bolovi mogu biti posljedica oboljenja arterija nogu, koje se kod oboljelih od dijabetesa javlja ranije i češće. Ovakve smetnje se nazivaju cirkulatorne smetnje. Neki pacijenti mogu imati i jedne i druge simptome.

U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ rehabilitacija pacijenata sa komplikacijama dijabetesa se provodi ambulantno, stacionarno i kroz dnevnu bolnicu. Terapijski plan i vid liječenja se kreira za svakog pacijenta posebno, u zavisnosti od kliničke slike.

Pacijent kojeg je ljekar porodične medicine uputio na pregled u Angiološku ambulantu dobiće preporuku za liječenje koje je u skladu sa njegovom kliničkom slikom i udaljenošću mjesta stanovanja. Na liječenje dolazi po pozivu i sa uputnicom za predloženi vid liječenja, kao i ranijom medicinskom dokumentacijom.

U terapiji koristimo sljedeće:
– fizikalnu terapiju (terapijske vježbe, treadmil traku, vakumkompresivnu terapiju, karboterapiju, galvanske kupke, magnetoterapiju, fototerapiju, radnu terapiju)
– medikamentoznu terapiju (uz konsultaciju kliničkog farmaceuta i interniste): antibiotska terapija, terapija za liječenje hroničnog bola, tretman hroničnih rana (vlažnim pokrivačima)
– edukaciju pacijenata o ishrani i njezi dijabetesnog stopala (u cilju daljeg sprječavanja komplikacija dijabetesa)
– psihosocijalnu podršku
– hiperbaričnu oksigenoterapiju (HBOT).

U dijagnostičke svrhe za ove pacijente koristimo: 6-minutni test hoda, mjerenje klaudikacione distance, mjerenje dopler indeksa (AB indeksi), EMNG i CDS krvnih sudova, transkutanu oksimetriju te mjerenje tkivnog protoka.

'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'