#

Liječenje i rehabilitacija

Rehabilitacija pacijenata sa oboljenjima perifernih krvnih sudova

rehab. pac. sa oboljenjima perifernih krvnih sudova - uz tekst

Angiologija je dio medicinske nauke koji se bavi proučavanjem krvnih sudova ili odnosima tečnosti u organizmu.

Na Odjeljenju za liječenje i rehabilitaciju angioloških pacijenata Zavoda provodi se liječnje i rehabilitacija pacijenata sa bolestima:

  • arterija i vena,  
  • primarnim i sekundarnim limfedemom,
  • polineuropatskim smetnjama.

U okviru Odjeljenja radi angiološka ambulanta, pregledi se zakazuje telofonom na  broj 065/072-553.

Pored  angiološkog pregleda, ako je potrebno kod nas je  moguće  uraditi dalju dijagnostiku  koja obuhvata: mjerenje dopler index-a (AB index),  CDS (ultrazvuk krvnih sudova), transkutanu oksimetriju, mjerenje tkivnog protoka.  

Ukoliko postoje indikacije, liječenje i rehabilitacija se mogu provesti: ambulantno, kroz dnevnu bolnicu i stacionarno.

Tretman pacijenata obuhvata provođenje fizikalne terapije u okviru koje pacijent dobije vježbe koje su individualno prilagođene oboljenju i stanju pacijenta, vakumkompresivnu terapiju (vaskulator, vakusak, presoterapija), karboterapiju. sve modalitete elektroterapije, laseroterapiju, radnu terapiju.

Posebno izdvajamo kompleksnu dekongestivnu fizikalnu terapiju u tretmanu limfedema koja podrazumijeva: edukaciju pacijenta i njegu kože zahvaćenog ekstremiteta,  manuelnu limfnu drenažu, višeslojnu kompresivnu bandažu i specijalizovani program vježbi.

 Uz sve navedeno (uz konsultaciju kliničkog farmaceuta i interniste provodi se i medikamentozno liječenje:  antikoagulantna terapija, antibiotska terapija, terapija za liječenje hroničnog bola), tretman hroničnih rana, hiperbarična oksigenoterapija (HBOT).

'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'