#

Liječenje i rehabilitacija

Rehabilitacija pacijenata sa postoperativnim i posttraumatskim stanjima

DSC_0268_resize

Rehabilitacija pacijenata sa postoperativnim i posttraumatskim stanjima se provodi na dvije lokacije – na lokaciji Trapisti  i na lokaciji Slatina.

Rehabilitacija pacijenata sa amputacijama ekstremiteta i posttraumatskim stanjima

Odjeljenje za protetičku, postoperativnu i posttraumatsku rehabilitaciju sa radionicom za izradu i aplikaciju ortopedskih pomagala koje se nalazi u Trapistima raspolaže sa 40 kreveta. Timovi na Odjeljenju provode:

  • Rehabilitaciju i protetičku rehabilitaciju pacijenata nakon amputacije ekstremiteta
  • Rehabilitaciju pacijenata nakon povreda lokomotornog aparata sa ustanovljenim funkcionalnim oštećenjima poslije provedenog konzervativnog ili operativnog liječenja
  • Rehabilitaciju pacijenata nakon operacija ugradnje vještačkih zglobova kuka i koljena

Liječenje i rehabilitacija pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, posttraumatskim i postoperativnim stanjima na lokaciji Slatina

Na Odjeljenju za liječenje i rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, posttraumatskim i postoperativnim stanjima sa lokacijom u Slatini provodi se medicinska rehabilitacija prema savremenim principima rehabilitacije. Od ukupnog kapaciteta Odjeljenja koji iznosi 305 kreveta, 55 je rezervisano za bolesnike koji provode rehabilitacioni program nakon hirurškog liječenja u smislu artroplastike zglobova kuka i koljena u našoj ustanovi.

Programe rehabilitacije propisuju specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije koji rukovode edukovanim timom, a isti su individualno prilagođeni svakom bolesniku ponaosob u skladu sa zvaničnim rehabilitacionim protokolima. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ”Dr Miroslav Zotović” Banja Luka je jedinstvena zdravstvena ustanova u regionu koja na jednom mjestu omogućava bolesniku cjelokupan način liječenja degenerativnih oboljenja zglobova kuka i koljena od strane edukovanog i uigranog ortopedsko-rehabilitacionog tima kroz preoperativnu ambulantnu fizikalnu terapiju, hirurško liječenje i prvu postoperativnu rehabilitaciju.

Na Odjeljenju V u Slatini provodi se i medicinska rehabilitacija bolesnika nakon povreda lokomotornog sistema.
Terapijski program se sastoji od: indiviualno prilagođene kineziterapije, radne terapije, sonoterapije, magentoterapije, laseroterapije, elektroprocedura i primjene termomineralne vode banje Slatine i peloida. Kineziterapijski prisutup je individualan, prema potrebi, uz primjene specifičnih tehnika tipa (PNF, Mulligan, Maitland). Osim terapijskog dijela specijalisti fizijatri rade i dijagnostičke procedure dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta, te izokinetičku dijagnostiku i terapiju.

 

'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'