#

Liječenje i rehabilitacija

Rehabilitacija reumatoloških pacijenata

1. Mulligan - uz tekstReumatske bolesti su široko rasprostranjene i od njih boluju svi uzrasti i sve rase, na svim kontinentima. Šarolika klinička slika i uglavnom nepoznata etiologija (uzrok) i patogeneza (razvoj bolesti) razlog su što do sada ne postoji jedinstvena klasifikacija bolesti.

Najčešće se grupišu u:
1. zapaljenske reumatske bolesti;
2. degenerativne reumatske bolesti;
3. vanzglobni reumatizam;
4. rijetke reumatske bolesti i parareumatska stanja.

Grupa zapaljenskih reumatskih bolesti ima 4 podgrupe, a najčešće oboljenje u ovoj grupi je reumatoidni artritis.

Najveća učestalost u reumatskim oboljenjima su degenerativne reumatske bolesti (70-80%) perifernih zglobova (kukovi, koljena) i kičmenog stuba (spondiloza, spondiloartroza) koje su posljedica neminovnog procesa trošenja i starenja.
Vanzglobni reumatizam se odnosi na procese na tetivama, fascijama (ovojnicama mišićnih vlakana), burzama (sluzne vreće kroz koje prolaze tetive i prateće su i kod zapaljnskih i degenerativnih bolesti, kao i posljedica prenaprezanja kod fizičkih aktivnosti).

Kod degenerativnih bolesti i bolesti vanzglobnog reumatizma fizikalna medicina i rehabilitacija je osnovni vid liječenja. Kod zapaljenskih bolesti rehabilitacija se provodi u hroničnoj fazi, dok se u akutnoj fazi provodi prioritetno medikamentozno liječenje uz neke mjere i postupke iz procesa rehabilitacije.

Rehabilitacija pacijenata sa reumatskim bolestima u Zavodu se može provoditi ambulantno, stacionarno i kroz dnevnu bolnicu, u zavisnosti od kliničke slike i stadijuma bolesti.

U procesu liječenja i rehabilitacije na Reumatološkom odjeljenju se prate najnovija dostignuća iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatologije i ortopedije.  U dijagnostici i tretmanu se koristi se moderna medicinska tehnologija ali i prirodne blagodeti ljekovite vode i blata Slatine. Puni rehabilitacioni tim, razvijeni specijalizovani programi rehabilitacije omogućavaju sveobuhvatnu rehabilitaciju i holistički pristup pacijentima.

Fizikalna terapija i rehabilitacija uz učešće balneo faktora (ljekovitog peloida i termomineralne vode) je sve najšire što rehabilitacija može dati kod ovih bolesti.
Termomineralna voda se koristi u hidroterapiji u formi lokalnih kupki, kupki u kadama i kupanja u bazenu. Ostali vidovi hidroterapije, kao što su podvodne masaže, biserne kupke i četvoroćelijske kupke su takođe na rasplaganju u svim objektima.

U blatnim bazenima se prirodnim putem proizvodi ljekovito blato (peloid) koje ima široku primjenu u liječenju velikog broja oboljenja. Primjenjuje se spolja u vidu lokalnog oblaganja i u vidu blatnih kupki.

U fizikalnoj terapiji primjenjuju se najmoderniji aparati za elektroterapiju, magnetoterapiju, laseroterapiju, provodi se termoterapija (parafin i ljekoviti peloid, terapija ledom), terapiju vježbom kroz individualan rad sa pacijentom provode edukovani fizioterapeuti, intermitentna trakcija na ekstenzomatu kod degenerativnog oboljenja kičmenog stuba sa diskus hernijama, protruzijama.

'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'