#

Liječenje i rehabilitacija

Tretman hroničnih rana

1. UZ TEKSTJedna od glavnih aktivnosti Centra za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana je liječenje hroničnih rana različite etiologije.

Centar posjeduje modernu opremu za tretman rana te primjenjuje savremen i kompleksan način liječenja. Nakon dijagnostičke obrade te detektovanja osnovne i pridruženih bolesti, kao i potencijala za zarastanje rane (transkutana oksimetrija), pacijentima se objasni budući način liječenja.

Osnov u liječenju svakako pruža hiperbarična oksigenacija.
U centru se daju i vazoaktivni kokteli te infuzije alfa liponske kiseline te, po potrebi, antibiotici prema antibioogramu.

Na raspolaganju su moderni hidro-koloidni pokrivači za rane uglednih svjetskih proizvođača za svakodnevna previjanja.

U saradnji sa Službom za izradu i aplikaciju ortopedskih pomagala, našim pacijentima uvodimo u terapiju i potrebne ortoze i ortopedsku obuću.

Ultrazvučni debridman rana obavlja se aparatom firme Söring (Sonoca 185) koji uz pomoć vodenog medija prenosi ultrazvučni signal koji stvara mikrokavitacije i na taj način odvaja nekrotično od zdravog tkiva.

'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'