Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Ortopedija

Kontaktirajte nas

Zakažite pregled svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova:
+387 51 348‐443
+ 387 51 348‐444 lokal 1627

Ortopedija

Ortopedsko odjeljenje ima obučen i uigran hirurški tim, koji je svoje vještine i iskustva sticao kako na najboljim institutima i klinikama u bivšoj Jugoslaviji, tako i na zapadno-evropskim klinikama. U radu sa pacijentima se  primijenjuju provjerene, bezbjedne nove metode i naučna dostignuća iz domena ortopedske hirurgije, anestezije, fizikalne medicine i rehabilitacije.

Ortopedi su članovi AAOS - Američke akademije ortopedskih hirurga, Udruženja ortopeda Srbije, Udruženja ortopeda i traumatologa u BiH, a jedni su i od osnivača Udruženja ortopeda i traumatologa Republike Srpske pri Društvu doktora medicine Republike Srpske.


Ambulantne usluge

U ortopedskoj ambulanti vrše se:


U anesteziološkoj ambulanti se vrše:

  • preoperativni anesteziološki pregledi

Stacionar

Ortopedsko odjeljenje raspolaže sa 40 kreveta za pacijente raspoređenih u 8 soba. Sve sobe su klimatizovane, sa TV-om i Wi-Fi. Na Odjeljenju se nalaze i dvije sale za kineziterapiju, gdje se provodi rana postoperativna rehabilitacija.


Operativni zahvati

Na Ortopedskom odjeljenju se vrše operativni zahvati iz domena ortopedije i traumatologije, a najčešće:

  • Primarne i revizione operacije na zglobu kuka
  • Primarne i revizione operacije na zglobu koljena
  • Artroskopske operacije koljena (debridmani, šivanje meniskusa, meniscektomije, rekonstrukcije ukrštenih ligamenata)
  • Artroskopske operacije ramena (oštećenja rotatorne manžetne, nestabilnost ramena i dr.)
  • Korekcije deformiteta stopala
  • Hirurško liječenje kompresija perifernih nerava (Sy canalis carpalis, Sy canalis Guyoni, Sy canalis cubitalis)
  • Operacije koštano-zglobnih tumora - operacije vrši konsultant dr Aleksandar Đorđević, IOHB Banjica

Postoperativna rehabilitacija

Nakon operativnog zahvata radni terapeuti i fizioterapeuti pomažu da pacijenti ponovo steknu vještine potrebne u svakodnevnom životu, uz obuku pacijenata posebnim tehnikama i korištenju pomagala za bezbjedno izvođenje svakodnevnih aktivnosti. Pacijenti nauče kako da sami ustaju, obuku se, održavaju ličnu higijenu, koriste štake, savladavaju stepenice, ulazak u automobil i sl.

Usluge pregleda, operativnog i postoperativnog liječenja i rehabilitacije dostupne su uz uputnicu za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Ambulantne ortopedske usluge dostupne su i uz lično plaćanje prema Cjenovniku koji možete preuzeti ovdje.


Više o ortopedskoj hirurgiji u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“

Ortopedija u ovoj ustanovi datira od davne 1915. godine, kada je odlukom austrougarskog Ministarstva rata osnovana „Ortopedska ustanova za ratne vojne invalide“, i već naredne godine je urađeno 59 lakših ortopedskih operacija. Većina tadašnjeg rada se odnosila na izradu pomagala i proteza.
Od 2003. godine u Zavodu se vrše artroplastični operativni zahvati, odnosno ugradnja vještačkih zglobova kuka i koljena, a od 2006. i artroskopski zahvati. Od tada je učinjeno više od 6000 artroplastika kuka i više od 4000 artoplastika koljena.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.