Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 348-444 lokal 1726 Trapisti
+ 387 51 587-222 lokal 24000 Slatina


Informacije za pacijente

Ovdje možete preuzeti Uputstvo za pacijente koji se primaju na pulmološku rehabilitaciju.
Molimo Vas da ga detaljno proučite prije početka rehabilitacije.

Pulmološka rehabilitacija

Bolnička pulmološka rehabilitacija je multimodalni terapijski koncept namijenjen prvenstveno onim pulmološkim pacijentima kod kojih se, i pored optimalne medikamentozne terapije, ne mogu postići zadovoljavajući rezultati. Kod mnogih pulmoloških oboljenja, a posebno kod hronične opstruktivne bolesti pluća (HOPB), otežano disanje (dispnea) je simptom zbog koga pacijenti najviše pate i zbog kojeg se javljaju ljekaru. Ove smetnje se posebno pojačavaju pri fizičkom naporu, a najčešća reakcija na otežano disanje je smanjenje fizičke aktivnosti.

Cilj pulmološke rehabilitacije je smanjenje simptoma i poboljšanje kvaliteta života ljudi sa hroničnim plućnim bolestima. Navedeno se postiže kroz poboljšanje mišićne snage i izdržljivosti te kroz obuke i savjetovanja pacijenata da vježbe i tehnike samopomoći naučene u toku rehabilitacije nastave provoditi kod kuće.

Na pulmološku rehabilitaciju se prvenstreno upućuju:

 • Pacijenti sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća (HOPB);
 • Pacijenti sa bronhijalnom astmom (svi oblici astme);
 • Pacijenti nakon postoperativnih tretmana na grudnom košu;
 • Pacijenti koji imaju druge pulmološke bolesti kod kojih se uz primjenu medikamentozne terapiju nije mogao postići odgovarajući rezultat.

Težina osnovne pulmološke bolesti ne utiče na ishod rehabilitacije, što znači da je rehabilitacija opravdana i u teškim stadijima bolesti.

Na pulmološku rehabilitaciju se ne mogu primiti pacijenti nakon svježeg infarkta miokarda, pacijenti sa hroničnim popuštanjem srca (dekompezovana srčana insuficijencija) pacijenti sa nedovoljno liječenom arterijskom hipertenzijom.


Pulmološka rehabilitacija obuhvata:
 • Medikamentoznu terapiju.
 • Intenzivnu individualnu i grupnu trening terapiju (fizički trening) u okviru koje se provode: disajna gimnastika, trening disajne muskulature, trening jačanja mišićne snage (tegovi, thera-band trake, lopte), trening izdržljivosti (ergometar, tredmil traka), nordijsko hodanje, obuka hoda stepenicama, sport terapija, kružni trening, trening na vibracionoj platformi, trening mišića karličnog dna, igre prilagođene stanju pacijenta.
 • Liječenje i profilaksa osnovne bolesti (npr. profilaksa osteoporoze).
 • Obuku provođenju aktivnostima svakodnevnog života (ADL).
 • Postupke za oslobađanje od šlajma - inhalacija, perkusija, asistirana drenaža, drenažni položaji.
 • Individualnu i grupnu psihosocijalnu podršku.

Posebna vrijednost se pridaje edukaciji pacijenata koja obuhvata:
 • HOPB školu (za pacijente sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća).
 • Školu za pacijente oboljele od astme.
 • Školu o ishrani i savjete jer je neishranjenost usljed pulmološke bolesti (respiratorna kaheksija) česta komplikacija.
 • Školu trajne terapije kisonikom (samo za pacijent koji su na trajnoj terapiji kiseonikom).

Cilj edukacije ja da se pacijent detaljno informiše o svojoj bolesti i mogućnostima njenog liječenja, pravilnom uzimanju „pumpice“ kao i da nauči da ,,živi sa svojom bolešću“. Posebno je važno obučiti pacijenta da pravovremeno prepozna simptome pogoršanja i, u slučaju da do pogoršanja dođe, sam sebi pruži prvu pomoć.

Uz adekvatnu medikamentoznu terapiju i rehabilitaciju poboljšava se kvalitet života hroničnih plućnih bolesnika, smanjuje se broj hospitalizacija kao i njihova dužina. Pacijenti manje pate od osjećaja gušenja, osjećaju se snažniji i izdržljiviji.

Tim za pulmološku rehabilitaciju čine: specijalista pulmolog, specijalista fizijatar, dipl. fizioterapeuti, dipl. radni terapeuti, medicinske sestre, psiholog i socijalni radnik. U zavisnosti od stanja pacijenta pulmološka rehabilitacija se provodi stacionarno i kroz dnevnu bolnicu na obje lokacije Instituta „Dr Miroslav Zotović“ u Trapistima i u Banji Slatina.

Usluge pulmološke rehabilitacije kao i pregleda spec. pulmologa dostupne su uz uputnicu ljekara porodične medicine za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kao i uz lično plaćanje prema Cjenovniku koji možete pronaći ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.