Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Za sve informacije i zakazivanje pregleda pozovite nas na broj:
+387 66 583-010

neurorehabilitacija@zotovicbl.com

Hronična bol

Smatra se da je bol najčešći razlog javljanja ljekaru, kao i vodeći uzrok nesposobnosti u populaciji odraslih. Broj pacijenata, koji zahtijevaju liječenje bolnih stanja raste sa godinama života i dostiže maksimum u srednjim ili starijim godinama, sa postepenim opadanjem nakon toga.

Hronični bol se definiše kao stalan ili ponavljajući bol koji traje duže od 3 mjeseca i predstavlja značajan medicinski problem od koga pati 20% svjetskog stanovništva. Javlja se češće kod osoba ženskog pola, a učestalost raste sa godinama života.
Zabrinjava podatak da čak 38% dece i adolescenata ukazuje na postojanje stalnog ili ponavljajućeg bola.

Novija istraživanja ukazuju da je bol izrazito kompleksan fenomen i da može biti prisutan i nezavisno od uzroka, odnosno u odsustvu vidljivog patofiziološkog supstrata, tj. iz psiholoških razloga.
Umjereni i jak hronični bol značajno narušava kvalitet života, utiče na radnu sposobnost, fizičko i emocionalno funkcionisanje, odnose u porodici, ali i kako je već rečeno značajno povećava troškove liječenja.

Kao oblik hronične boli definisan je neuropatski bol, “bol izazvan primarnom lezijom ili disfunkcijom nervnog sistema”. Neuropatski bol se razvija kao posljedica primarnog oštećenja somatosenzornog dijela nervnog sistema.

Važno mjesto zauzimaju akutna i hronična postoperativna bol, s obzirom na veliku učestalost operativnih zahvata na svjetskom nivou. Posebno se ističe značaj adekvatnog tretmana akutne postoperativne boli kako bi se smanjio broj oboljelih, povećala funkcionalnost, ali i spriječio nastanak hroničnog bola. Hronični postoperativni bol je prisutan kod 10-60% pacijenata, najmanje dva mjeseca nakon intervencije.

Iz gore navednih razloga u Institutu „Dr Miroslav Zotović“ je formiran Kabinet za liječenje hronične boli, sa multidisciplinarnim pristupom u liječenju. Primjenjuju se brojni vidovi liječenja, koji su priznati i primjenjeni širom savremenog svijeta.

Tim stručnjaka Kabineta za tretman hronične boli čine: ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalista anesteziolog, klinički farmaceut, psiholog, socijalni radnik, specijalista neurohirurg, specijalista psihijatar, fiziopterapeut, radni terapeut, medicinska sestra.

Modaliteti liječenja koje koristimo su:

  • Medikamentozno liječenje (neopioidni analgetici, NSAIL, opioidi, antideresivi, antiklonvulzivi i drugo.)
  • Psihosocijalni tretman
  • Analgetske fizikalne procedure
  • Mezoterapija u liječenju boli
  • Akupunktura u liječenju boli
  • Mali invazivni zahvati (radiofrekventna ablacija)
  • Stimulacija kičmene moždine (operativni zahvat ugradnje sistema za stimulaciju kičmene moždine u liječenju hronične boli).

Pacijenti se liječe kroz sistem dnevne bolnice, koja po protokolu traje četiri nedjelje.
Stacionarno liječenje je moguće samo ukoliko je pacijent u procjeni za operativni zahvat ugradnje sistema za stimulacije kičmene moždine u liječenju hroničnog bola.

Sve potrebne dijagnostičke i terapijske procedure u tretmanu hroničnog bola, našim pacijentima su dostupne uz uputnicu ljekara porodične medicine (za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske) ili uz lično plaćanje prema cjenovniku koji možete pogledati ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.