Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Zakažite preled

Telefonom:+387 51 587-222, lokal 24000;

                    +387 65 058 652


e-mail: kontakt@ms.zotovicbl.org

Dodatne informacije za pacijente

Pregled je moguće obaviti uz uputnicu (za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja RS) ili na lično plaćanje.

Specijalista higijene 


Specijalista higijene je doktor medicine, specijalista koji se bavi prevencijom i liječenjem poremećaja zdravlja koji nastaju usljed djelovanja različitih faktora životne sredine na čovjeka. 

Vrlo značajan domen rada specijaliste higijene je medicinska nutritivna prevencija i medicinska nutritivna terapija za različita oboljenja, odnosno aktivnosti koje se tiču pravilne ishrane pacijenta. Nepravilna ishrana predstavlja vodeći faktor rizika za nastanak različitih hroničnih bolesti. Nepravilna ishrana i gojaznost kao posljedica neuravnoteženog unosa i potrošnje energije, doprinose povećanju rizika za nastanak brojnih drugih hroničnih bolesti, poput kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti, dijabetesa, bolesti lokomotornog aparata kao i pojedinih malignih oboljenja. Nasuprot tome, pravilna ishrana uz adekvatnu fizičku aktivnost doprinosi ublažavanju postojećih oboljenja ili sprečavanju nastanka novih oboljenja, kao i postizanju boljih rezultata u sportu i drugim aktivnostima uključujući bolje rezultate u provođenju drugih medicinskih terapija.


Institutu “Dr Miroslav Zotović”, na lokaciji Slatina, dostupna je usluga pregleda specijaliste higijene uključujući i usluge:

  • izrada sedmičnog jelovnika za zdravu populaciju,
  • izrada sedmičnog jelovnika za pacijente sa komorbiditetom (DM, hipertenzija, hiperlipidemije, metabolički sindrom),
  • izrada individualnog sedmičnog plana ishrane za sportiste i rekreativce.

Specijalistički pregled specijaliste higijene sastoji se od:

- Anamneze – razgovor sa pacijentom o navikama u ishrani, prisutnim tegobama, prisustvu drugih oboljenja, prisutnim faktorima rizika za razvoj hroničnih bolesti i sl.

- Pregleda laboratorijskih nalaza i

- Antropoloških mjerenja i određivanja tjelesne kompozicije.

Nakon pregleda postavlja se dijagnoza te daju savjeta i preporuke za ishranu propisivanjem nutritivne terapije koja podrazumijeva izradu personalizovanog jelovnika. Takođe, ljekar propisuje terapiju ili suplementaciju, ako je potrebno.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.