Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Za urogenitalnu rehabilitaciju kod dijagnoze stres-inkontinencije, kontaktirajte putem sljedećih brojeva telefona: +387 51 348-444 lokal 1672 ili
+387 66 915-765

Informacije za pacijente

Kod dijagnoza Sy conus medularis /Sy caudae equine, medicinsku dokumentaciju možete poslati putem fax-a na broj telefona +387 51 348 459.
Za dodatne informacije i zakazivanje pregleda kontaktirajte nas na broj +387 51 348-506.

Urogenitalna rehabilitacija

Urogenitalna rehabilitacije podrazumijeva rehabilitacione postupke i procedure koje se izvode kod pacijenata sa problemima/disfunkcijom donjeg urinarnog trakta .
Urogenitalna rehabilitacija se provodi kod pacijenata koji imaju:

  • - Inkontinenciju urina – nemogućnosti zadržavanja urina (stres, urgentna i mješovita inkontinencija)
  • - Fekalnu inkontinenciju
  • - Parcijalnu ili potpunu retenciju urina, opstipaciju kao posljedicu povrede sakralnog dijela kičmene moždine tj. Sy Conus medularis /Sy Caudae equinae

Urogentalna rehabilitacija se, takođe provodi, u slučajevima: bolova u maloj karlici, prolapsa pelvičnih organa i postporođajne slabost mišića karličnog dna.


Inkontinencija urina

Urinarna inkontinencija je neugodan zdravstveno-socijalni problem koji pogađa velik broj ljudi, a definiše se kao nevoljno oticanje urina u manjoj ili većoj količini. Iako se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi, češće se javlja u starijoj dobi, a smatra se da više od 50 % odraslih žena doživi epizodu urinarne inkontinencije tokom života. Ipak, jako mali broj potraži pomoć ljekara. Urinarna inkontinencija uveliko narušava kvalitet života, te se često povezuje sa depresijom, anksioznošću, socijalnom izolacijom, kao i smetnjama kod polnog odnosa.
Najčešći oblici urinarne inkontinencije su stresna, urgentna i miješana inkontinencija koja sadrži elemente obe. Od rjeđih oblika spominju se prelijevajuća inkontinencija, kao posljedica uzimanja nekih lijekova ili pak inkontinencija kod izmjenjenih psihičkih stanja.

Stresna inkontinencija je najčešći oblik inkontinencije kod žena i predstavlja nevoljni gubitak urina koji se javlja usljed fizičkih aktivnosti/pokreta poput kašljanja, kihanja, trčanja, podizanja tereta i sl. U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ je od juna 2016. godine uveden Protokol za tretman pacijentkinja sa simptomima stresne inkontinencije, a indikacija za isti se postavlja nakon provedenog urodinamskog ispitivanja.

Protokol tretmana uključuje:

  • Informisanje pacijentica o stres inkontinenciji, o mogućnostima rehabilitacije i o planu rehabilitacije; informisanje se provodi individualno ili u manjoj grupi
  • Kineziterapijski program (individualne i grupne vježbe), prvenstveno namijenjene jačanju mišića karličnog dna (Kegelove vježbe), uz nadzor terapeuta i sa ciljem obuke pacijentkinja za samostalno pravilno izvođenje vježbi
  • Tretman biofidbekom na Urostymu aparatu sa ciljem provjere i upoznavanja pacijentkinja o pravilnom kontrahovanju adekvatnih mišićnih grupa, 2x sedmično
  • Stimulacija mišića karličnog dna tretmanom elektrostimulacije (Urostym) ili magnetostimulacije (Magnetostym). Provodi se 3x sedmično u trajanju 20 - 30 min
  • Neizostavni tretman psihologa sa ciljem podrške kroz grupni rad, a zbog čestih psiholoških problema koji mogu pratiti urinarne inkontinencije u smislu smanjenja raspoloženja koje često prelazi u depresiju, napetost, nervozu, anksioznost, gubitak samopoštovanja i samopouzdanja, a ponekad se javlja i osjećaj srama.

Na početku i na kraju tretmana, sa ciljem praćenja rezultata, kod pacijentkinja se uradi urofloumetrija sa stop testom i PAD test.

Rehabilitacija pacijentkinja sa stres-inkontinencijom se provodi ambulantno, u minimalnom trajanju od 10 dana, nakon čega se na kontrolnom pregledu odlučuje o uspjesima tretmana i potrebi za nastavkom istog.


Sy conus medularis /Sy caudae equine

Predstavlja skup simptoma koji nastaju nakon oštećenja /povrede sakralnih segmenata kičmene moždine .
Sy Conus medularis-a podrazumijeva skup simptoma nastaju prilikom povrede završnih segmenata kičmene moždine (nivo prvog lumbalnog pršljena- L1), izazvane traumom, tumorima, ishemijom, zapaljenjima. Tegobe počinju naglo sa obostranim isijavanjem simptoma, simetričnim poremećajem senzibiliteta u perianalnoj/sjedalnoj regiji, rijetko praćeno osjećajem boli. Od samog početka javljaju se poremećaj funkcije bešike, debelog crijeva, kao i seksualna disfunkcije. Mišićna snaga i refleksi na donjim ekstremitetima su obično očuvani.

Sy Caudae equine je najčešće uzrokovan hernijacijom intervertebralnih diskusa lumbosakralne kičme, frakturama kičmenog stuba a podrazumijeva oštećenje kičmene moždine u nivou drugog ili trećeg lumbalnog pršljena (L2 - L3) ili niže. Početak može biti nagao ili postepen, sa asimetričnim znacima oštećenja funkcije donjih ekstremiteta. Za razliku od sindroma konus medularisa, sindrom kaude ekvine je obično bolan, sa jakim, simetričnim, radikularnim bolovima. Prisutna je asimetrična slabost motorike nogu, uz arefleksiju i fascikulacije, asimetričan ispad površnog senzibiliteta sjedalne regije. Sve navedeno je praćeno poremećajem funkcije sfinktera i seksualne funkcije kod muškaraca.

S obzirom da kod oba sindroma postoji oštećenje funkcije mokraćne bešike, debelog crijeva , senzibiliteta u perianalnoj regiji, indikovano je urodinamsko ispitivanje na osnovu kojeg se planira rehabilitacioni tretman. Rehabilitacioni tretman podrazumijeva trening pražnjenja bešike i debelog crijeva (uz unos odgovarajuće količine tečnosti tokom 24h), intermitentnu kateterizaciju, obuku za izvođenje samokateterizacije, tretman elektrostimulacije (IFS strujama i Urostym aparat), tretman magnetne stimulacije uz simptomatsku/medikamentoznu terapiju kao i individualnu kineziterapiju.

Rehabilitacija pacijenata sa naprijed navedenom simptomatologijom se provodi bolnički ili van- bolnički ( kroz dnevnu bolnicu ili ambulantno), zavisno od funkcionalnog statusa, mogućnosti i želja pacijenata.

Usluge urogenitalne rehabilitacije u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dostupne su uz odgovarajuću uputnicu (za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpska) kao i uz lično plaćanje prema cjenovniku koji možete pogledati ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.