Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 348-444 lokal 1792
+387 66 802 425


Robotika nakon moždanog udara

Od 2019. godine, nabavkom serije robota - uređaja za robotsku asistriranu rehabilitaciju, konvencionalna neurorehabilitacija u Institutu „Dr Miroslav Zotović“ je podignuta na najsavremeniji svjetski nivo. Institut je tako postao jedan od najkompletnijih i najsavremenijih centara za neurorehabilitaciju u regionu, čime su pacijenti dobili na raspolaganje najbolje preduslove i mogućnosti za maksimalan oporavak.

Primjena robotike u rehabilitaciji se zasniva na kontrolisanom ponavljanju pokreta što uz poboljšanje motivacije i inicijative doprinosi neuroplastičnosti, odnosno sposobnosti mozga da se nakon bolesti ili povrede moduliše, reorganizuje i uspostavlja nove veze (sinapse) između  nervnih ćelija koje preuzimaju ulogu i funkciju oštećenih.

Robotska platforma koji se koristi u rehabilitaciji pacijenata nakon moždanog udara sastoji se iz sljedećih zasebnih robotskih uređaja u funkciji ponovne vertikalizacije i oporavka hoda pacijenta:

  • Erigo-Pro – Robot za postepenu vertikalizaciju pacijenta sa asistiranim pogonom za simulaciju hoda. Kroz mehaničku simulaciju hoda sprječava pad krvnog pritiska i posljedične kolapse te olakšava oporavak autonomnog hoda. Sprječava se nastanak inaktivitetnih komplikacija tromboza, atrofija, kontraktura, dekubitusa. Stimulišu se mentalne sposobnosti kroz povećanje zahtjeva pažnje i svjesnosti.
  • LokomatPro je  komforan i siguran aparat za trening hoda u svrhu oporavka djelimične ili potpune slabosti donjih ekstremiteta kroz veliki broj konsekutivnih, korektnih, simetričnih i jednakih ponavljanja elemenata hoda. Pružanjem pravovremene povratne informacije u realnom vremenu uređaj motiviše pacijenta i osigurava aktivno učešće pacijenta, te povećava samoaktivaciju.
  • Andago -  Uređaj  Andago koristi mobilnu robotsku tehnologiju da osjeti namjeru pacijenta kada je u pitanju kretanje i da aktivno prati pacijenta, dok istovremeno pruža dinamičko rasterećenje noseći dio tjelesne težine. Ovo osnažuje pacijenta pružajući jedinstvenu mogućnost da hoda fiziološki i sigurno, gdje god želi da ide, kroz vrata, iz prostora u prostor. Otvaraju se nove mogućnosti za intenzivan trening hoda uz široku lepezu specifičnih zadataka (npr. zaustavljanje, okretanje, započinjanje, izbjegavanje prepreka) u različitim, svakodnevnim okruženjima.
  • Armeo Spring je robotski uređaj namijenjen pacijentima koji su ili izgubili funkciju ili imaju ograničenu funkciju gornjih ekstremiteta (ruka i šaka). Uređaj podržava određene vježbe kojima se povećava snaga mišića i obim pokreta različitih zglobova, sa ciljem poboljšanja motoričkih funkcija. Primjenjuje se kod pacijenata koji na manuelnom mišićnom testu (MMT) imaju ocjenu od 1 do 3 (minimalan pokret u ruci do pokreta protiv sile zemljine teže). Tokom vježbanja pacijent se navodi da aktivno pokreće ruku dok uređaj, koristeći senzore i algoritme, prepoznaje kad pacijent više nije u mogućnosti da nastavi pokret i potpomaže pokret ruke kada i koliko je potrebno da bi se vježbanje uspješno izvelo. Dajući podršku cijeloj ruci Armeo Spring omogućava pacijentu da koristi preostale motorne funkcije i ohrabruje ga da postiže veći broj pokreta ispružanja ruke / posezanja i hvatanja zasnovanih na specifičnim terapijskim ciljevima. Kako su aktivnosti tokom vježbanja zasnovane na pacijentovim pokretima, ponavljano vježbanje vodi do boljeg i bržeg rezultata i boljeg dugoročnog ishoda te omogućava pacijentu da vježba pokrete koji su značajni za terapijski napredak i svakodnevni život.
  • Armeo Power je robotski uređaj koji se automatski prilagođava individualnim potrebama i mogućnostima svakog pacijenta – od potpunog vođenja pokreta kod pacijenta sa malo aktivnosti u ruci, do minimalne podrške za pacijente sa većim stepenom aktivnosti ruke.

Ova asistencija po potrebi omogućava aktivno učešće i motivaciju pacijenta da aktivno učestvuje što je dodatna podrška motornom učenju. Preko video zadataka, pacijenti uvježbavaju pokrete značajne za svakodnevne životne aktivnosti, a dovoljan broj ponavljanja vodi do bržeg uspostavlja motoričke funkcije. Motivacija pacijenta za trening se može povećati putem video igara ili drugim programima preko simulacije na video ekranu.

Važan aspekt upotrebe uređaja Armeo Power u programu rehabilitacije je mogućnost započinjanja rehabilitacije i uticaja na neuroplasticitet  i onda kada je ruka pacijenta potpuno oduzeta. Uprkos činjenici da uređaj Armeo Power preuzima težinu ruke i šake pacijenta i mehanički vodi pokret, vrlo je bitan uticaj uspostavljenog pokreta na pacijentovo fiziološko stanje i saradnju u rehabilitaciji i odlična je priprema pacijenta za kasnije aktivnije učešće u svakodnevnim životnim aktivnostima.

  • Zebris sistem daje precizne i objektivne podatke o svim aspektima poremećaja balansa i hoda nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja, te omogućava jasnije definisanje ciljeva rehabilitacije i postizanje većeg stepena oporavka.

Dizajniran je za dijagnozu i tretman poremećaja hoda, a sastoji se iz: trake za hodanje sa podesivim stepenom uspona i ubrzanja, kamere za snimanje hoda, senzora, monitora za vizuelni feedback koji daje širok spektar podataka o svim aspektima hoda (brzine, momenta sila, težišta, mjesta najvećeg oslonca pri hodu).

Efekti treninga robotima su višestruko pozitivni, najprije u poboljšanju motivacije i zainteresovanosti za rehabilitaciju, poboljšanje motorne kontrole i snage u nogama, sigurnosti i automatizma hoda, ostvarivanje samostalnog hoda ili hoda uz adekvatno pomagalo.

Sekundarne koristi su ostvarene u vidu umanjenja pojave komplikacija poput duboke venske tromboze, kardiorespiratornog i mišićnog kondicioniranja, poboljšanja motivacije pacijenata i umanjenja depresivnih epizoda.

Roboti ne mijenjaju terapeute nego im olakšavaju rad i kao takvi predstavljaju značajan dodatni mehanizam cjelokupne kompleksne rehabilitacije moždanog udara. Poboljšavaju efektnost i efikasnost rehabilitacije i sigurno predstavljaju jedan od značajnih segmenta budućnosti u rehabilitaciji.

Robotski potpomognuti treninzi, prema preporuci stručnog rehabilitacionog tima Instituta, dostupni su pacijentima uz uputnicu – za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ili prema važećem cjenovniku koji možete pogledati ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.