Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Park šuma Slatina

Kontaktirajte nas

Telefonom:
+387 51 348 444
+387 51 587-222

e-mail: kontakt@ms.zotovicbl.org

Park šuma Slatina

Park šuma Slatina se nalazi na lokalitetu Klenovac, sjeveroistočno od Banja Luke, u centralnom dijelu naselja Slatina, i dio je Kompleksa Banje Slatina. Predstavlja zaštićeno područje sa održivim korištenjem prirodnih resursa namijenjeno za provođenje zdravstvenih i preventivnih programa, za edukaciju, odmor i rekreaciju.

U Park šumi Slatina definišu se dvije osnovne funkcionalne zone, Zona mirnog odmora i šetnje i Zona intenzivnih aktivnosti. Sam kompleks koncipiran je preko sedam zona:

  • 1. Zona ugroženih i rijetkih vrsta
  • 2. Zona mirnog odmora, šetnje i edukacije
  • 3. Park u prirodnom okruženju – kultura crnog bora
  • 4. Zona slobodnog parkovskog uređenja
  • 5. Zona zdravlja, sporta i rekreacije,
  • 6. Zona objekata u funkciji park šume i
  • 7. Piknik zona

Park Šuma se, teritorijalno se nalazi u opštini Laktaši, sa južne i jugoistočne strane omeđena saobraćajnicom Banja Luka-Slatina-Jaružani, a sa sjeverne strane banjskim kompleksom Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Locirana na 10 km od opštinskih centara Banja Luke i Laktaša.

Generalni koncept uređenja i organizacije prostora Park šume Slatina, je zasnovan na očuvanju prirodnih i stvorenih vrijednosti, uvođenje sadržaja u funkciji zdravlja, odmora, sporta i rekreacije, u obliku kojem se neće narušiti navedene vrijednosti. Površina ovog dobra iznosi 35,73 ha gdje u većem djelu kompleksa dominira očuvana sastojina bukve i hrasta kitnjaka, dok je manji dio vještački formirana sastojina crnog bora starosti 70 godina.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.