Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Park šuma Slatina

Kontaktirajte nas

Telefonom:
+387 51 348 444
+387 51 587-222

e-mail: kontakt@ms.zotovicbl.org

Park šuma Slatina

Park šuma Slatina se nalazi na lokalitetu Klenovac, sjeveroistočno od Banja Luke, u centralnom dijelu naselja Slatina, i dio je Kompleksa Banje Slatina. Predstavlja zaštićeno područje sa održivim korištenjem prirodnih resursa namijenjeno za provođenje zdravstvenih i preventivnih programa, za edukaciju, odmor i rekreaciju.


Radovi na uređenju Park šume Slatina su još u toku, ali steze za šetnju su već otvorene i privlače veliki broj rekreativaca. Mnogobrojni potoci koje staze premoštavaju posebno su atraktivne šetačima I trkačima, a idiličnu sliku upotpunjava šarolikost biljnih vrsta koja pomaže da se pluća napune čistim i mirisnim šumskim vazduhom. Kako uređenje ovog prirodnog blaga napreduje, posjetioci, pored šumskih staza za odmor i šetnju, mogu očekivati mnogobrojne sardžaje za sport, rekreaciju i odmor kao što su terapijski vrt, teretane na otvorenom, sportske terene, trim staze, dječija igralište, amfiteatre, i ugostiteljske objekte.


U Park šumi Slatina definišu se dvije osnovne funkcionalne zone, Zona mirnog odmora i šetnje i Zona intenzivnih aktivnosti. Sam kompleks Park šume koncipiran je kroz sedam zona:

1. Zona ugroženih i rijetkih vrsta

2. Zona mirnog odmora, šetnje i edukacije

3. Park u prirodnom okruženju – kultura crnog bora

4. Zona slobodnog parkovskog uređenja

5. Zona zdravlja, sporta i rekreacije,

6. Zona objekata u funkciji park šume i

7. Piknik zona

Da je zajednica prepoznala vrijednost projekta “Park šuma” za opštu dobrobit šire društvene zajednice, govori i zajednička radna i edukativna akcija čišćenja prostora Park šume od komunalnog i ostalog otpada u kojoj su učestvovali učenici i nastavnici OŠ “Holandija” i stanovnici Slatine. Akcija je organizovana na inicijativu ekološkog društva “Slatina” u saradnji sa gospodinom Milanom Perduvom, gospodinom Mladenom Lunićem, a uz podršku Instituta “Dr Miroslav Zotović”. 

Park Šuma se, teritorijalno se nalazi u opštini Laktaši, sa južne i jugoistočne strane omeđena saobraćajnicom Banja Luka-Slatina-Jaružani, a sa sjeverne strane banjskim kompleksom Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“. Locirana na 10 km od opštinskih centara Banja Luke i Laktaša.

Generalni koncept uređenja i organizacije prostora Park šume Slatina, je zasnovan na očuvanju prirodnih i stvorenih vrijednosti, uvođenje sadržaja u funkciji zdravlja, odmora, sporta i rekreacije, u obliku kojem se neće narušiti navedene vrijednosti. Površina ovog dobra iznosi 35,73 ha gdje u većem djelu kompleksa dominira očuvana sastojina bukve i hrasta kitnjaka, dok je manji dio vještački formirana sastojina crnog bora starosti 70 godina.



Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.