Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Srpske Toplice - Šeher

Srpske toplice/Šeher 
Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" je u toku 2019. godine započeo sa realizacijom projekta “Banjsko rekreativni centar Šeher“ u želji da modernizuje i ponovo stavi u funkciju jedan od najprepoznatljivijih ambijenata grada Banja Luka. 
U ovom procesu od velike važnosti je saradnja sa Gradom Banja Luka i usklađivanje sa rekonstrukcijom saobraćajnica i starog mosta koji će omogućiti nesmetan prilazak banjsko-rekreativnom centru.

Korištenje vode banje Šeher ima dugu tradiciju i nosi veliki potencijal u kontekstu zdravstvenog turizma i programa promocije zdravlja. Prvi tragovi o termalnim vodama na ovom području naziru se zapisima starih Rimljana, a u mnogim putopisima, koji datiraju iz 17. i 18. vijeka, pominju se i termalna kupatila izgrađena u neposrednoj blizini rijeke Vrbas u Banjaluci. 

Banjalučko naselje Srpske Toplice (ranije Gornji Šeher, a prije toga Ilidža), u kojem se nalazi banjsko rekreativni centar, predstavlja najstariju gradsku četvrt poznatu po izvorištima termomineralne vode i kao stanište endemične paprati bajkovitog imena - „vilina vlas“. 
 
Prema Ugovoru sa Ministarstvom za energetiku i rudarstvo Republike Srpske, Institut „Dr Miroslav Zotović“ ima dozvolu za eksploataciju termomineralne vode banje Srpske Toplice/Šeher, a projekat rekonstrukcije stare banje „Šeher“ ima za cilj da razvije banjsko-rekreativni kompleks koji će zadovoljiti sve potrebe savremenog čovjeka, kako za rekreacijom i očuvanjem zdravlja, tako i za liječenjem i oporavkom. 
Zbog specifičnosti ambijenta nastalog korištenjem termomineralnih voda, prostor u kojem je smješten objekat banjsko-rekreativnog centra je pod zaštitom i svrstan je u nacionalne spomenike BiH. 

Sagledavanjem razvojnih mogućnosti ovog prostora, definisan je prijedlog transformacije koji kao prvu aktivnost ima kompletnu rekonstrukcija objekta nekadašnjeg bazena, ali će prilikom rekonstrukcije i revitalizacije posebna pažnja biti posvećena upravo očuvanju ambijentalnog konteksta i vrijednosti nacionalnog spomenika.

Banjsko-rekreativni kompleks će biti izgrađen na 3 nivoa, sa zatvorenim i otvorenim bazenom, wellness sadržajima kao što su saune, slane sobe, prostori za masažu, hidromasažni prostori i sale za vježbe. Primarni sadržaji će biti orijentisani na kvalitetno, moderno i racionalno korištenje prirodnog resursa termomineralne vode. 
Pored toga, posjetiocima će na raspolaganju biti smještaj nekoliko apartmana, kafe i restoran, dječija igraonica i drugi sadržaji namijenjeni svim generacijama.

U ovom trenutku  u toku je pribavljanje potrebne građevinske dokumentacije za početak radova na rekonstrukciji banjskog centra.

Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.