Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Zakažite pregled

Zakažite pregled na telefone:
065 072 553
051/348-450
e-mail: angioloski.odsjek@zotovicbl.com

Dnevna bolnica naručivanje pacijenta za pregled, tretman i dopler index: 051 348 502
Odjeljenje kontakt telefon: 051 348 500

Telefonske konsultacije sa angiologom

Zbog naših pacijenata koji su u riziku od poteškoća uzrokovanih oboljenjima krvnih sudova, uveli smo mogućnost telefonske konsultacije sa angiologom, svakog radnog dana (ponedjeljak-petak) između 08:00 i 13:00 časova.

Ukoliko imate crvenilo i/ili otok ruke ili noge, ako ste dijabetičar i imate promjene na stopalima, ako ste operisali karcinom dojke, prostate, materice i imate otok ruke ili noge, pozovite na brojeve 051/348-450 ili 066/915-755 ili nam pišite mailom: angioloski.odsjek@zotovicbl.com

Informacije za pacijente

Sve usluge u tretmanu limfedema i lipedema su preko uputnice porodičnog doktora dostupne osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Takođe, pregled i pretrage je moguće uraditi i uz lično plaćanje prema Cjenovniku koji možete pronaći ovdje.

Limfedem i lipedem

Edem je medicinski izraz za otok koji označava nakupljanje suvišne tečnosti u tkivu i može da se pojavi na različitim dijelovima tijela. 
Više je faktora koji uzrokuju nastanak edema. Osim sistemskih oboljenja, trudnoće, bolesti srca i bubrega, česti uzroci edema su bolesti limfnog i venskog sistema, koji se u Institutu „Dr Miroslav Zotović“ uspješno tretira primjenom savremenih protokola za liječenje ovih oboljenja. 
Pacijenti sa otokom ruku i nogu se liječe i rehabilituju na Angiološkom odjeljenju gdje je moguće obaviti i dijagnostičke procedure za utvrđivanje uzroka otoka kao i klinički pregled angiologa.

Limfedem

Limfedem je upalno, limfostatičko oboljenje koje nastaje zbog mehaničke insuficijencije limfnog sistema i poremećaja limfnog transporta. Klinički se manifestuje otokom dijela tijela, najčešće ruke ili noge, ali može da nastane i na glavi, genitalijama ili trupu. 
Ovo hronično, progresivno oboljenje značajno može narušiti kvalitet života ukoliko se ne prepozna i ne tretira na vrijeme. 
Prema uzroku nastanka limfedem se dijeli na primarni i sekundarni.

Primarni limfedem je čini oko 20% od svih limfedema i nastaje zbog genetski determinisane abnormalnosti anatomije ili funkcije llimfnog sistema.

Sekundarni limfedem je mnogo češći od primarnog, a nastaje kao posljedica oštećenja prethodno normalnih komponenti limfnog sistema. Uzroci oštećenja limfnog sistema su: hirurške intervencije sa odstranjenjem limfnih žlijezda kod pacijenata sa malignim tumorima, terapija zračenjem, traume (prelomi, hematomi, opekotine), bakterijske i parazitarne infekcije limfnih sudova (erizipel, filarijaza), maligni tumori i njihove metastaze i venska insuficijencija. U razvijenim zemljama, skoro svi slučajevi sekundarnog limfedema su uzrokovani malignim tumorima i posljedicama njihovog liječenja. Najčešći maligni tumor koji uzrokuje sekundarni limfedem je maligni tumor dojke, zatim maligni melanom, ginekološki i genitourinarni maligniteti, kao i maligni tumori glave i vrata.

Sekundarni limfedem ruke nakon liječenja malignog tumora dojke

Limfedem ruke nakon liječenja malignog tumora dojke nastaje zbog mehaničke insuficijencije limfnog sistema ruke, najčešće kao posljedica operacije malignog tumora dojke, zračne terapije (aksile, hemitoraksa, supraklavikularne i/ili infraklavikularne regije), infekcije ili traume. 
Smatra se da se limfedem ruke u 75 % slučajeva razvije u prvoj godini nakon operacije. 
Najčešći faktori rizika za nastanak limfedema ruke nakon liječenja malignog tumora dojke se odnose na operativne intervencije (ekstenzivnost operacije zida grudnog koša i aksile), radioterapiju (RT), hemioterapiju (HT) i tjelesnu težinu.

Simptomi i znakovi limfedema

U početku razvoja limfedema, kada nije prisutan klinički vidljiv otok, pacijenti mogu imati osjećaj punoće, težine i zategnutosti u zahvaćenom ekstremitetu, kao i senzacije „bockanja i peckanja“. 

Bolest najčešće počinje u vidu bezbolnog otoka ruke ili noge koji nestaje nakon elevacije ekstremiteta. Otok je manjeg stepena i tjestast. Sa progresijom limfedema otok postaje čvršće konzistencije, a koža ekstremiteta gubi elastičnost i postaje zadebljana. U hroničnoj limfostatički-kongestiranoj koži mogu se razviti limfne ciste (plikovi), čije prskanje uzrokuje limforeju (curenje limfe). Vremenom, hronična limfostaza dovodi do masovnog očvršćavanja tkiva koje se manifestuje kao tkivna fibroza ili fibroskleroza. Pored navedenih kožnih i tkivnih promjena, uznapredovale stadijume limfedema karakteriše limfostatična elefantijaza sa velikim i ireverzibilnim otokom, hipertrofijom masnog tkiva i smanjenjem odbrambenih mehanizama edematoznog tkiva i kože. 

U kasnijim stadijumima limfedema, pacijenti mogu imati smanjenje obima pokreta u zglobovima zahvaćene ruke ili noge, kao rezultat povećanog volumena, što dovodi do ograničenja u aktivnostima koja uključuju korišćenje zahvaćenog ekstremiteta.


Tretman limfedema

Na Angiološkom odjeljenju Instituta „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka provodi se najefikasniji vid konzervativnog tretmana limfedema – kompleksna dekongestivna fizikalna terapija (KDFT), koja se smatra zlatnim standardom u liječenju limfedema. 
Doktori i terapeuti posjeduju međunarodni sertifikat Akademije „Dr Vodder“ za provođenje manuelne limfne drenaže. 
Dekongestivna fizikalna terapija se sastoji iz dvofaznog programa liječenja: terapijske (inicijalne) faze i faze održavanja.

Faza I (inicijalna, terapijska faza) je faza u kojoj se nastoji postići maksimalno smanjenje otoka u bolničkim uslovima. Komponente ove faze su: njega kože i noktiju, manuelna limfna drenaža (MLD), kompresivna terapija (kratkoelastična višeslojna bandaža), kineziterapija sa plasiranom bandažom i edukacija pacijenta. U ovoj fazi za liječenje limfedema može se koristiti i presoterapija. Ona podrazumijeva primjenu mehaničkih uređaja (pneumatskih pumpi, limfodrenažera, aparata za presoterapiju) koji se postavljaju na otečeni ekstremitet, dovodeći do intermitentne ili uzastopne kompresije ekstremiteta. 
Terapija limfedema na Angiološkom odjeljenju se provodi ambulantno, kroz dnevnu bolnicu ili u bolničkim uslovima, u zavisnosti od stadijuma limfedema i od funkcionalnog statusa pacijenta. 
Svi pacijenti dobijaju dnevnu terapiju pet dana sedmično, sa mjerenjem obima i volumena ekstremiteta na kraju svake sedmice, sve do postizanja platoa dekongestije. Trajanje prve faze zavisi od odgovora pacijenta na terapiju i obično iznosi dve do četiri sedmice.

Faza II (faza održavanja) podrazumijeva primjenu naučenih postupaka kompleksne dekongestivne fizikalne terapije u kućnim uslovima. Sastoji se od njege kože, nošenja elastično-kompresivnog rukava/čarape tokom dana, kratkoelastične višeslojne bandaže noću i kineziterapije. Faza održavanja je program doživotne briga o sebi i aktivno učešće pacijenta je od ključnog značaja. 
Mjerenje obima i volumena ekstremiteta treba pratiti svakih šest mjeseci ili ranije ako je potrebno. Ponovna procjena treba da obuhvati pregled i, ako je potrebno, modifikaciju pacijentovog programa održavanja u kućnim uslovima i zamjenu kompresivnog rukava.

Kroz program edukacije u Institutu „Dr Miroslav Zotović“ pacijenti dobijaju znanja i stiču vještine njege kože, provođenja samobandaže i terapijskih vježbi u kućnim uslovima.

Sve usluge u tretmanu limfedema i lipedema su preko uputnice porodičnog doktora dostupne osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Takođe, pregled i pretrage je moguće uraditi i uz lično plaćanje prema Cjenovniku koji možete pronaći ovdje.


Više o limfedemu

Za sve one koji žene znati više o životu sa limfedemom, pripremili smo brošuru koju možete preuzeti klikom na link Život sa limfedemom.

Lipedem (bolni sindrom masnog tkiva)

Lipedem je hronična bolest od koje pati čak 10% žena, dok su kod muškaraca zabilježeni samo sporadični slučajevi. Manifestuje se obostranim, simetričnim nakupljanjem depozita masnog tkiva u predjelu bokova, cijelom dužinom donjih ekstremiteta (od skočnih zglobova sve do prepona) i javlja se u kombinaciji sa otokom nogu, koji se pogoršava nakon dugotrajnog stajanja. Lipedem se često pogrešno dijagnostikuje kao limfedem ili kao debljina.

Još uvijek se ne zna tačna uzrok nastanka lipedema, ali se pretpostavlja da je u pitanju nasljedno stanje. Drugi mogući razlozi nastanka lipedema su različiti metabolički, zapaljenski ili hormonalni poremećaji. Iako je lipedem prvi put opisan u USA, u Klinici Mayo, 1940. godine većina ljekara nije upoznata sa simptomima bolesti i često je mijenja sa „debljinom“.

Sa obzirom na to da još uvije ne postoji lijek za lipedem izuzetno je važno da lipedem bude prepoznat na vrijeme kako bi se što ranije počelo sa liječenjem.


Tretman lipedema

Na Angiološkom odjeljenju u Institutu „Dr Miroslav Zotović“, tretman lipedema je multidisciplinaran i uključuje se više ciljanih procedura i tretmana, radi postizanja što boljih rezultata.

Pacijentu se propisuje kompleksna dekongestivna fizikalna terapija koja podrazumijeva:

 • edukaciju pacijenta i njegu kože zahvaćenog ekstremiteta,
 • manuelnu limfnu drenažu,
 • presoterapiju, višeslojnu kompresivnu bandažu i specijalizovani program vježbi
 • tretman psihologa (u dogovoru sa pacijentom).

Tretman lipoedema se provodi ambulantno, kroz dnevnu bolnicu ili u bolničkim uslovima, o čemu odluku zajedno donose pacijent i njegov ljekar, vodeći se trenutnim stanjem pacijenta, njegovim željama i mogućnostima.


Više o lipedemu

Početak bolesti se javlja pubertetu, trudnoći ili u menopauzi. Početak ili pogoršanje bolesti može biti nakon hirurškog zahvata učinjenog u opštoj anesteziji.

Ukoliko se bolest ne liječi može doći do pogoršanja pokretljivosti, masno tkivo postaje fibrotično (tvrdo na dodir) i javlja se niska koncentracija vitamina D, gvožđa i/ili vitamina B12.

U ranijim stadijumima bolesti postoji disproporcija između obima struka i bokova, dok se u kasnijim stadijumima masno tkivo nakuplja i u predjelu grudi, trupa, stomaka i gornjih ekstremiteta. Šake i stopala su pošteđeni sve do pojave lipo-limfedema (stadijum IV lipedema).

Hroničan bol izazvan ovim oboljenjem i psihološki pritisak mogu dovesti do depresije ili poremećaja ishrane.


Simptomi

Ukoliko imate neki od slijedećih simptoma, javite se na pregled u Angiološku ambulantu radi pregleda i procjene da li se radi o lipedemu:

 • simetrično prisutno masno tkivo na obje noge;
 • bol mekih tkiva na dodir, prilikom hoda ili u miru; preosjetljivost na dodir;
 • nakupljanje masnog tkiva od struka do gležnjeva (stopala su pošteđena), često se masno tkivo u vidu jastučića nakuplja u predjelu gležnjeva što daje utisak „dimija“ ;
 • hipermobilnost zglobova;
 • masni jastučići iznad, ispod i sa unutrašnje strane koljena (nakupine masnog tkiva mogu uticati na pokretljivost zglobova te dovesti do poremećene šeme hoda ili bolova u zglobovima) ;
 • nakupljanje masnog tkiva na rukama ponekad ima efekat „bluze“ ;
 • gubitak elastičnosti kože;
 • u početku se javlja otok koji nije tjestast, a kasnije se može javiti lipo-limfedem (stadijum IV lipedema);
 • tjestasti otoci na nogama se javljaju prilikom dužeg stajanja i obično se povuku nakon podizanja nogu;
 • niskokalorijske dijete ne utiču na nakupljanje masnog tkiva;
 • lako nastaju modrice („hemtomi“);
 • niža temperatura kože na ekstremitetima;
 • zamaranje.

Sve usluge u tretmanu limfedema i lipedema su preko uputnice porodičnog doktora dostupne osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Takođe, pregled i pretrage je moguće uraditi i uz lično plaćanje prema Cjenovniku koji možete pronaći ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.