Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Zakažite pregled

Na lokaciji Banja Slatina

+387 65 373 057

+ 387 51 587 240
e-mail: banja.slatina@ms.zotovicbl.org

Na lokaciji Trapisti

+387 51 348 444, lokal 1699

+387 51 316  615

Reumatolog

Reumatolog se bavi dijagnostikom i liječenjem oboljenja kostiju, zglobova, mišića i mekih tkiva. Pored toga, reumatolog se bavi i dijagnostikom i liječenjem sistemskih bolesti vezivnog tkiva, vaskulitisa, te generalizovanih bolnih stanja. Najčešće reumatske bolesti su posljedica degeneracije hrskavice: gonartroza, koksartroza, degenerativne bolesti kičmenog stuba, i kod većine pacijenata su glavni razlog posjete reumatologu. Zapaljenske bolesti zglobova - artritisi su oboljenja koja uvijek zahtijevaju liječenje pod kontrolom reumatologa.

KADA SE TREBA OBRATITI REUMATOLOGU?

 • Bol, otok, crvenilo zglobova
 • Bolovi u mišićima
 • Bolovi u vratu, leđima i ekstremitetima
 • Povišena tjelesna temperatura koja nije povezana sa infekcijom
 • Promjene na koži (alergija na sunce, psorijza) udružene sa lošim opštim stanjem (slabost, malaksalost, gubitak u tjelesnoj težini)
 • Regionalni bolni sindromi (bolno rame, vrat, koljeno, kuk) i generalizovana bolna stanja

KAKO IZGLEDA PREGLED REUMATOLOGA?

Pregled reumatologa je kompleksan i sastoji se od nekoliko elemenata:

 • Detaljnog uzimanja anamnestičkih podataka;
 • Fizikalnog pregleda (internistički i reumatološki pregled)

Na osnovu iscrpno uzetih anamnestičkih podataka, uvidom u postojeću medicinsku dokumentaciju i kliničkog pregleda planira se dalja dijagnostička evaluacija koja može obuhvatiti:

 • Biohemijske i imuno-serološke analize
 • Radiološke pretrage (rendgen dijagnostiku, magnetnu rezonancu i ultrazvučni pregled lokomotornog aparata, krvnih sudova i abdomena)
 • Pregled krvnih sudova malog dijametra - kapilaroskopija
 • Procjenu koštane gustine i kvaliteta kosti (DXA osteodenzitometrija sa TBS skorom)
 • EMNG dijagnostika.

Na pregled reumatologa poželjno je ponijeti medicinsku dokumentaciju koju posjedujete, spisak lijekova koje uzimate i radiološke snimke. Kada se na pregled reumatologa dolazi zbog sumnje na zapaljensku reumatsku bolest ili sistemsku bolest vezivnog tkiva poželjno je uraditi dodatne laboratorijske pretrage (brzinu sedimentacije, C reaktivni protein, krvnu sliku i opšti pregled urina).

Institut "Dr Miroslav Zotović" Vam nudi mogućnost da obavite sve prethodno navedene dijagnostičke procedure na jednom mjestu, kao i kompletan program reumatološke rehabilitacije, sa primjenom balneo faktora Banje Slatina (termomineralna voda i peloid).

Pored reumatološkog pregleda, dostupna je dodatna dijagnostika - ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova, te  kapilaroskopija.

Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova omogućava da ljekar uoči oštećenja pokrovnih hrskavica kostiju (npr. kod artroza) ili pojava „erozija“ na kostima kod sumnje na reumatoidni artritis prije radiološki verifikovanih promjena vezanih za ovo oboljenje. UZ pregledom se uočavaju i upalne promjene tetiva i burzi kod vazglobnog reumatizma. Pregledom se mogu uočiti rupture mišića (potpune ili djelimične) sa hematomima, kao i rupture vidljivih ligamenata.

Kapilaroskopija je jednostavna, sigurna i bezbolna metoda prikaza morfološke strukture kapilara ležišta noktiju, kod osoba sa već utvrđenom sistemskom upalnom reumatskom bolešću ili sa sumnjom na istu. Pod specijalnim mikroskopom se pregleda rub nokatne ploče, jer se u tom dijelu koža savija ka noktu, kapilarne petlje su horizontalno položene i dobro vidljive cijelom dužinom.

Pregled reumatologa dostupan je uz odgovarajuću uputnicu ljekara porodične medicine, za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, ili uz lično plaćanje prema cjenovniku koju je dostupan ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.